Kobieta wykupiła w biurze podróży dwutygodniową wycieczkę do Hiszpanii w terminie od 1 do 15 lipca dla siebie, męża i córki. Zapłaciła ponad 13,6 tys. zł. W umowie jako datę wylotu wskazano 1 lipca godz. 13.13.

Kobieta miała świadomość, że godziny wylotu mogą ulec zmianie i że informacje o tym należy sprawdzać na stronie internetowej touroperatora. Zapoznawszy się z umową, ogólnymi warunkami uczestnictwa i broszurą informacyjną, uznała, że organizator wycieczki będzie informował uczestników o każdej zmianie warunków umowy. Na kilka dni przez wylotem odwiedziła jednak biuro podróży, aby się upewnić, czy wycieczka odbędzie się zgodnie z planem. Nie otrzymała od pracownika biura żadnych informacji o zmianie godziny wylotu. Agent zajęty obsługiwaniem innych klientów zapewnił ją, że zostanie poinformowana o ewentualnych zmianach godzin wylotu najpóźniej na 48 godzin przed wylotem.

W przeddzień wycieczki sama na stronie internetowej sprawdziła, że w rozkładzie przewidziany jest lot do Hiszpanii o godzinie 13.15. Uznała, że skoro rozbieżność pomiędzy godziną wskazaną w umowie a godziną wylotu podaną na stronie internetowej wynosi dwie minuty, jej wylot się odbędzie.

W dniu wylotu, w godzinach wczesnoporannych, odebrała telefon od pracownika biura, że wraz z rodziną została umieszczona na liście pasażerów z wylotem o godzinie 5.50. Rodzina B. nie zdążyła stawić się na lotnisku o wskazanej godzinie. Ostatecznie na urlop do Hiszpanii państwo B. polecieli tydzień później, po dokonaniu dopłaty w kwocie 1242 zł. Spędzili tam tylko tydzień. Nie mieli możliwości przedłużenia pobytu, ponieważ był to szczyt sezonu turystycznego, a także ze względu na obowiązki zawodowe.

Biuro podróży na początku nie chciało uwzględnić ich reklamacji, potem zaproponowano ugodę w kwocie 3,2 tys. zł, na którą nie zgodziła się turystka.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście stwierdził, że biuro nie udowodniło, że turystka została poinformowana przez pracowników biura (osobiście, telefonicznie lub za pomocą e- maila) o zmianie godziny wylotu samolotu z godz. 13.13 na godz. 5.50. Obowiązek taki w świetle art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych spoczywa na organizatorze. Sama turystka nie mogła sprawdzić przez internet listy pasażerów przypisanej na oba loty zze względu na ochronę danych osobowych.

Sąd na podstawie art. 11a wspominanej ustawy zasądził od biura podróży 8956 zł tys. zł odszkodowania i 2 tys. zł zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Uzasadnił, że cała sytuacja była dla skarżącej źródłem stresu, nie mogła w tydzień zrealizować zamierzonych planów zwiedzania Hiszpanii, nie cieszyła się pobytem na tyle, na ile zamierzała.

Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Łodzi.

Sygnatura akt: III Ca 678/15