System wykorzystuje zaawansowane metody statystycznej analizy danych i pozwala użytkownikom wygenerować ocenę od 1 do 5. W uproszczeniu, ocena 5 oznacza 20% kierowców z najlepszą historią ubezpieczeniową w danej grupie geograficzno-wiekowej, ocena 4 to następne 20% kierowców w tej samej grupie i tak dalej, aż do oceny 1.

Czytaj więcej

OC i AC nie zwalnia z ostrożności. Nieuważny kierowca może stracić ubezpieczenie

- Ocena eSCOR, którą otrzymuje dany użytkownik, jest generowana w oparciu o historię ubezpieczeniową zbliżoną do historii tego użytkownika. Co ważne, ocena jest wyznaczana na tle grupy porównawczej. W przypadku osób fizycznych jest to grupa wiekowo-geograficzna, zaś w przypadku osób prawnych – geograficzna – mówi Kamil Gala, dyrektor Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz w Funduszu.

Kamila Gala zastrzega, że kierowcy nie powinni porównywać między sobą ocen eSCOR, zwłaszcza tych wyznaczonych dla osób z różnych grup.

– Ocena 5 w jednej z grup nie musi oznaczać mniej ryzykownego zachowania niż 2 w innej grupie, dlatego nie można porównywać ocen w z różnych grup wiekowo-geograficznych. Jako przykład można wskazać młodych kierowców, wśród których częstotliwość szkód jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku tych bardziej doświadczonych, zatem takie grupy należy analizować osobno – wyjaśnia Gala.

System umożliwia wygenerowanie oceny ogólnej i szczegółowej. Na pierwszą wpływają: wiek, miejsce zamieszkania, przebieg ubezpieczenia i historia szkód. W przypadku oceny szczegółowej pod uwagę brane są dodatkowo: rodzaj i marka pojazdu, moc i pojemność silnika oraz liczba lat ubezpieczenia OC i AC. Uwzględnienie dodatkowych parametrów może spowodować, że ocena ogólna będzie różnić się od oceny szczegółowej. Różnice mogą występować również pomiędzy ocenami szczegółowymi dla OC oraz dla AC.

- Wynika to z faktu zróżnicowania grup porównawczych dla każdej z ocen, a także rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego - wskazuje UFG w swoim komunikacie.

Raport z oceną eSCOR można pobrać w portalu UFG.pl, po odpowiednim uwierzytelnieniu, np. poprzez logowanie za pomocą Profilu Zaufanego.

eSCOR, poza wygenerowaniem oceny, daje również możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ze swoją historią ubezpieczeniowo-szkodową. Warto sprawdzić, czy dane zawarte w wygenerowanym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Niezgodność można zgłosić za pomocą systemu lub bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.