Zwykle pakiet zawiera trzy ubezpieczenia: OC, AC i NNW.

Polisa OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ich ruchem, jest obowiązkowa, a za niewykupienie jej grozi wysoka kara: za jej brak w aucie osobowym do trzech dni wynosi ona w tym roku 1120 zł, a powyżej 14 dni – już 5600 zł. Ale to nic w zestawieniu z tym, co grozi w razie wyrządzenia komuś szkody nieubezpieczonym autem. Wówczas bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci poszkodowanemu w wypadku odszkodowanie, a potem wystąpi do posiadacza auta z tzw. regresem o zwrot tej kwoty. Polisa OC chroni więc przed zapłatą odszkodowania drugiemu pojazdowi, ale też kierowcy i pasażerom, łącznie z zadośćuczynieniem dla bliskich śmiertelnych ofiar wypadku.

Czytaj też:

Lepiej się nie przyczynić do wypadku

Piesi i kierowcy od 1 czerwca

Poprawmy prawo dla bezpieczeństwa nas wszystkich

Autocasco (AC) jest dobrowolne i wykupujemy je, aby w razie kolizji (wypadku) i poniesienia szkód, którymi nie możemy obciążyć sprawcy (z jego OC), nie zostali bez niczego, abyśmy mieli za co naprawić czy kupić inne auto. Chodzi o sytuacje, kiedy to my spowodowaliśmy, nawet bez swej winy, wypadek i wyrządziliśmy sobie szkodę. Co ważne, to ubezpieczenie chroni finansowo też posiadacza polisy na wypadek kradzieży pojazdu. Kluczowa jest tu wartość samochodu, a firmy ubezpieczeniowe mają swoje tabele i w razie wypłaty odszkodowanie tej kwoty nie przekracza, a często jest mniejsze, co staje się przyczyną licznych sporów i procesów.

NWW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, też jest dobrowolne i zapewnia odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu kierowcy, także sprawcy wypadku i pasażerów. Jego wysokość zależy od określonego procentowo uszczerbku na zdrowiu, ale głównie od sumy ubezpieczenia, od której też zależy wysokość składki.

Assistance: przede wszystkim zapewnia ono pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych, gdy np. z jakichś powodów auto stanie na drodze. Dzięki assistance pomoc szybko dojedzie, a mechanik usunie drobną awarię od ręki bądź ściągnie auto do domu lub pod warsztat. Cena tego ubezpieczenia zależy głównie od odległości, na jaką pomoc bezpłatnie pośpieszy. Nie musimy wykupić go na całą Polskę, ale przynajmniej na odległość najczęściej pokonywaną, np. do 200 km.

Poradnik powstał we współpracy z Link4