W pierwszym kwartale tego roku PKP Cargo wypracowało 896,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem o 13,7 proc. gorszym od zanotowanego w tym samym czasie 2014 r. Jeszcze mocniej spadły zyski. Czysty zarobek wyniósł 17,7 mln zł, co oznaczało spadek aż o 69,3 proc.

Spółka tłumaczy, że w porównaniu do ubiegłego roku, rynek kolejowych przewozów towarowych skurczył się o 5 proc. pod względem przetransportowanej masy ładunków. W tym okresie PKP Cargo przewiozło 24,1 mln ton towarów, co oznaczało spadek porównywalny do całego rynku. Szczególnie duży negatywny wpływ na kondycję grypy wywarła trudna sytuacja panująca w branży górnictwa węgla kamiennego, skutki konfliktu na Ukrainie oraz inwestycje modernizacyjne na kolei. Ponadto klienci spółki wywierali coraz większą presję na obniżkę cen usług transportowych w związku z obniżkami stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Zarząd PKP Cargo przekonuje, że w grupie podjęło liczne inicjatywy zwiększające jej efektywność. W efekcie w pierwszym kwartale koszty operacyjne spadły o 10 proc. To m.in. następstwo przeprowadzonego programu dobrowolnych odejść, dzięki któremu zatrudnienie w grupie PKP Cargo zmalało o 15 proc. Jednocześnie o 9 proc. wzrosła efektywność operacyjna mierzona wykonaną pracą przewozową przypadającą na każdego zatrudnionego. Zarząd twierdzi, że programu dobrowolnych odejść zakończony w styczniu przełoży się na przynajmniej 100 mln zł oszczędności rocznie.

PKP Cargo systematycznie dywersyfikuje źródła przychodów i rozszerza ofertę usług logistycznych. W celu usprawnienia jakości obsługi klienta rozpoczęto konsolidację niektórych obszarów działalności. W najbliższym czasie ma powstać jeden podmiot odpowiedzialny za spedycję, obecnie realizowaną w trzech różnych firmach. Stało się to możliwe m.in. dzięki przejęciu przez PKP Cargo pełnej kontroli nad spółką PS Trade Trans, jednym z największych polskich spedytorów.

- Aktywnie realizujemy strategię zwiększania efektywności PKP Cargo, poszerzania bazy klientów oraz rozwoju naszych kompetencji logistycznych. Działania podjęte w pierwszym kwartale, w tym procesy akwizycyjne i strategiczne alianse oraz konsolidacja spółek odpowiedzialnych za usługi logistyczne, tworzą solidny fundament rozwoju spółki w przyszłości – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo cytowany w komunikacie prasowym.

Opublikowane dziś rano przez PKP Cargo wyniki finansowe były zbliżone do oczekiwanych przez większość analityków.