Sprawa niewypłaconej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji dla Festiwalu Malta toczyła się od 2017 r., kiedy jednym z kuratorów festiwalu był Oliver Frljić. W 2016 r. Fundacja Malta zawarła z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzyletnią umowę na organizację Malta Festival Poznań, na mocy której resort zobowiązał się do wypłaty corocznych dotacji.

Jednak w 2017 r. ministerstwo nie wypłaciło 300 tys. zł dotacji, ponieważ jednym z kuratorów festiwalu miał być Oliver Frljić, reżyser teatralny i autor spektaklu „Klątwa”. Spektakl wzbudził kontrowersje w niektórych środowiskach i spotkał się z oskarżeniami o obrazę uczuć religijnych.

Sąd podkreślił, że umowa uprawniała ministerstwo do zmniejszenia opłaty tylko w ściśle określonej sytuacji – jednak w tej sprawie nie miała ona miejsca. Wskazał ponadto, że ministerstwo już w 2015 r. wiedziało, że Oliver Frljić będzie kuratorem festiwalu, dlatego jego osoba nie mogła doprowadzić do nieprzyznania Fundacji Malta dotacji celowej.

Sprawa ma charakter precedensowy, ponieważ jest pierwszą w Polsce, która dotyczy decyzji o cofnięciu dotacji rządowej ze względu na konkretnego artystę. Nieprzyznanie dotacji może być uznane za tzw. miękką cenzurę. – Cieszy nas ogromnie wygrana Festiwalu Malta w sądzie apelacyjnym. My chcieliśmy zawsze tylko prawa i sprawiedliwości... i tak się stało – komentuje Michał Merczyński, dyrektor Malta Festival Poznań.