W ocenie jury spektakl ten „łączy w sobie bardzo nowoczesne myślenie o Szekspirze – w kontekście teatru politycznego – i to teatru, który wychodzi poza prosty teatr aluzyjny. Wielka w tym zasługa zarówno reżyserki, która świetnie interpretuje Szekspira, jak i scenografki Barbary Hanickiej – fotele teatralne, które są rzymską trybuną, ale także Rzymem, który płonie. To także zespołowo bardzo równo, dynamicznie i silnie zagrane przedstawienie. Wysocka wnikliwie zinterpretowała tekst dramatu Williama Szekspira, a drobne wtręty reżyserskie jedynie podkreślają to, co napisał autor. Nie jest to typowa dla współczesnego teatru politycznego sytuacja. Współcześni reżyserzy nader często osadzają na kanwie tekstu Szekspira własną opowieść. Tu mamy do czynienia z próbą głębokiego odczytania tekstu, który rozpoznajemy jako niezwykle aktualny. A Szekspir w „Juliuszu Cezarze” doskonale opisał mechanizm przewrotu politycznego. Odkrył, że dokonana zbrodnia, przemoc, gwałt, zawsze w końcu nas doganiają. Że nie można budować niczego dobrego na aktach przemocy i terroru”

W nurcie SzekspirOFF 2016 jury pod przewodnictwem Adama Orzechowskiego po obejrzeniu 24 wydarzeń artystycznych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

– Nagroda Główna w wysokości 6.000 PLN dla Przemysława Wasilkowskiego za spektakl „Sam” – za wybitną kreację aktorską, osobistą i szczerą wypowiedź twórczą oraz wielowymiarową inspirację „Hamletem”,

– Dwie równorzędne Nagrody Drugie w wysokości 3.000 PLN – dla: spektaklu „Córki Leara” z Akademii Teatralnej w Warszawie w reżyserii Darii Kopiec oraz spektaklu „Czekając na Otella” Teatru EKIPA w reżyserii Jana Naturskiego – za konsekwentną i spójną wypowiedź teatralną i swobodne poruszanie się w różnorodnych konwencjach teatralnych,

– Nagroda Trzecia 2.500 PLN – dla Teatru PAPAHEMA za spektakl „Macbett” pod opieką reżyserską Mateusza Przyłęckiego – za interpretację kondycji współczesnego świata przez pryzmat sztuki Eugene Ionesco oraz zastosowanie różnych technik aktorskich i pełną młodzieńczej energii kreację zespołową,

– Wyróżnienie w wysokości 700 PLN – dla Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego CAPITOL za spektakl „Oczy paść będę cieniem” w reżyserii Mikołaja Woubisheta – za ofiarność i determinację zmierzenia się z najtrudniejszymi monologami Williama Szekspira,

– Wyróżnienie w wysokości 700 PLN – dla zespołu PELETON za spektakl „Szekspiracje” – za osobowość sceniczną i poczucie humoru,

– Wyróżnienie w wysokości 500 PLN – dla Heleny Ganjalyan za spektakl „MELT” – za inspirujące zmierzenie się z postacią Ofelii i poszukiwanie własnego języka teatralnego.

 

Autopromocja
SZKOLENIE

Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu

WEŹ UDZIAŁ