Za przyjęciem projektu głosowało 432 posłów.

Projekt ustawy został oparty o propozycje przedstawione w zeszłym tygodniu przez prezydenta Władimira Putina w orędziu o stanie państwa, wygłoszonym przed Zgromadzeniem Federalnym Rosji.

Deputowani Dumy poparli zmiany w rozdziałach 3-8 konstytucji. Rozdziały pierwszy, drugi i dziewiąty pozostały bez zmian. Nowelizacja dotyczy 22 artykułów.

Zmiany obejmują m.in. rozszerzenie uprawnień parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, a także ustanawiają pierwszeństwo prawa rosyjskiego nad prawem międzynarodowym. Uchwalone przepisy zakazują najwyższym urzędnikom państwowym posiadania zezwoleń na pobyt stały w innych krajach oraz ograniczają liczbę dopuszczalnych kadencji prezydenta.

Poprawki zostaną przygotowane do drugiego czytania, które, jak zapowiadał przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin, mogłoby się odbyć 11 lutego.

15 stycznia po wygłoszeniu orędzia prezydent Rosji odbył krótką rozmowę z szefem rządu, po której Dmitrij Miedwiediew podał się do dymisji. Nowym premierem został wskazany przez Putina Michaił Miszustin. We wtorek Władimir Putin mianował dekretem członków nowego gabinetu, w którym pozostali dotychczasowi szefowie resortu spraw zagranicznych (Siergiej Ławrow) i ministerstwa obrony (Siergiej Szojgu).