O planach Joe Bidena poinformował przyszły szef jego personelu Ron Klain.

W notatce, którą Klain wysłał do urzędników wyższego szczebla znalazła się informacja o tym, że Biden już pierwszego dnia urzędowania - w środę 20 stycznia po inauguracji - zamierza przedsięwziąć działania wykonawcze, które mają za zadanie cofnięcie kontrowersyjnych decyzji poprzednika.

Będzie to element 10-dniowego ekspresowego działania, którym Biden zamierza "przekierować" kraj z torów, na które wprowadził go Donald Trump.

Jeszcze w środę Joe Biden chce podjąć działania dotyczące przepisów, które ograniczają imigrację z niektórych krajów muzułmańskich, powrotu do porozumienia klimatycznego z Paryża, oraz zacząć intensywną walkę z pandemia koronawirusa, m.in. poprzez zarządzenie obowiązku noszenia masek na terenach obiektów federalnych i podczas podróży między stanami.

Pierwszego dnia urzędowania Biden chce przedstawić także projekt kompleksowej reformy prawa imigracyjnego.

Kolejne działania dotyczą przedłużenia pauzy w spłacie kredytów studenckich, zapobiegania eksmisjom lub zajęciu majątków osób, które ucierpiały w związku z pandemią.

Klain napisał, że osiągnięcie zamierzonych przez Bidena celów będzie wymagało od Kongresu podjęcia konkretnych działań, w tym uchwalenia ustawy o pomocy w wysokości 1,9 biliona dolarów.

Kolejne działania, jakie podejmie Biden, dotyczą obywatelstwa dla osób, które nielegalnie przebywają w USA.  Zostanie opracowana 8-letnia ścieżka prawna dotycząca uzyskania obywatelstwa, przy czym proces ten zostanie przyspieszony dla osób, które przyjechały do USA jako dzieci, a wedle przepisów wprowadzonych przez administrację Trumpa powinny być deportowane, oraz dla osób z krajów nękanych konfliktami.

Czwartek Biden ma poświęcić przepisom związanym z walką z pandemią - m.in. podpisze decyzje dotyczące otwarcia szkół i firm oraz szerokiej akcji testowania obywateli. W piątek podjęte zostaną działania mające na celu pomoc ekonomiczna dla osób, które poniosły największe koszty pandemii.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przyszły tydzień, jak zapowiedział Klein, poświęcony będzie powrotowi Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego oraz przepisom, które przyspieszą łączenie rodzin, zgodnie z polityką Trumpa rozdzielonych na granicy USA-Meksyk.

Jak podkreśla AP, nowo wybrani prezydenci tradycyjnie podejmują szybkie działania wykonawcze po objęciu urzędu. Podobnie zrobił Donald Trump, ale wiele jego decyzji zostało zakwestionowanych, a nawet odrzuconych przez sądy.