Od soboty w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostaną ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wrócą do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniając taką decyzję minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Wskaźnik ten dla całego kraju wynosi obecnie 20,76 i jest najwyższy od 15 stycznia. Jednocześnie przy takim poziomie tego wskaźnika - jak wynikało z listopadowych deklaracji rządu - możliwy miał być powrót do stref żółtych i czerwonych.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten jest jednak ponad dwukrotnie wyższy od średniej. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 459 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 44,84 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 273 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 32,1 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

W żadnym innym województwie wskaźnik ten nie przekracza 30. W województwie lubuskim, gdzie w ciągu siedmiu dni wykryto co najmniej 1 934 zakażenia koronawirusem, wynosi on 27,35.

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 3 768 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni średnia dobowa liczba zakażeń wynosi 26,01 na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (9 480). Średnia dobowa wynosi tu 24,95 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

Na przeciwnym biegunie znajduje się woj. opolskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 11,43.

W woj. świętokrzyskim średnia ta wynosi 12,46, a w woj. małopolskim 12,94. Niski jest też w województwie lubelskim (14,54) i łódzkim (15,72).