Ustawa, która w środę została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów po jednogłośnym głosowaniu w Senacie, upamiętnia zniesienia niewolnictwa w Teksasie w 1865 roku.

"Juneteenth (nazwa święta) oznacza zarówno długą ciężką noc niewoli, jak i obietnicę jaśniejszego poranka, który ma nadejść" - powiedział prezydent Joe Biden.

Biden powiedział, że "wielkie narody nie ignorują swoich najbardziej bolesnych momentów... one je przyjmują".

Biden i Demokraci są pod presją, aby zareagować na szereg popieranych przez Republikanów ustaw stanowych, które według działaczy praw obywatelskich mają na celu tłumienie głosowania przez mniejszości, oraz aby w znaczący sposób zająć się nieproporcjonalnie dużą liczbą zabójstw czarnych mężczyzn przez policję.

Będzie to jedenastym federalnie uznanym świętem, dołączając do listy, która obejmuje Boże Narodzenie, Nowy Rok, Święto Dziękczynienia i Dzień Niepodległości, jak również dni upamiętniające prezydentów i zabitego przywódcę praw obywatelskich Martina Luthera Kinga Jr. Świętem federalnym jest również dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta.