Tzw. lex TVN to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która ogranicza możliwość nabywania udziału w polskich mediach przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa została 11 sierpnia przyjęta przez Sejm 228 głosami "za" przy 216 głosach "przeciw". Gdyby weszła w życie w obecnym kształcie Discovery musiałoby pozbyć się większościowego udziału w TVN.

"Pluralizm mediów i różnorodność opinii są mile widziane w demokracji, a nie zwalczane" - napisała na Twitterze Jourova odpowiedzialna w KE za wartości i przejrzystość.

Jourova pisząc, że "lex TVN" wysyła negatywny sygnał dodała, że Unia potrzebuje "Prawa o wolności mediów" dla całej wspólnoty, które gwarantowałoby wolność mediom i rządy prawa.