Parlament Australijskiego Terytorium Stołecznego uchwalił tę ustawę w październiku. Rząd  zakwestionował ją twierdząc, że jest niezgodna z prawem federalnym.

W związku z tym śluby 27 par, które w tym tygodniu zawarły małżeństwa jednopłciowe, zostaną uznane za nieważne, ponieważ decyzja Sądu Najwyższego weszła w życie w ostatni weekend.

Prawodawstwo Australijskiego Terytorium Stołecznego, którego stolicą i zarazem stolicą Australii jest Canberra, umożliwiło parom zawieranie związków jednopłciowych na terenie terytorium bez względu na to, skąd pochodzą. Prawo federalne jednak w 2004 roku zostało sprecyzowane w kwestii małżeństwa: w Australii jest to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.

Sąd orzekł jednomyślnie, że prawo obowiązujące na terenie jednego terytorium nie może stać ponad prawem ogólnokrajowym. Według trybunału "decyzję o tym, czy parom homoseksualnym wolno zawierać śluby, powinien podjąć ogólnokrajowy parlament" - cztamy w uzasadnieniu.

"Prawo stanowi, że małżeństwem w Australii może być tylko związek kobiety i mężczyzny. Dlatego nie przewiduje się takiej możliwości, by akt małżeński mógł dotyczyć par jednopłciowych" - uzasadnił Sąd Najwyższy.

Prokurator generalny George Brandis już wcześniej ostrzegał, że lokalne prawo może zostać unieważnione, ponieważ było niezgodne z prawodawstwem krajowym.

W ubiegłym roku obie izby ogólnokrajowego Parlamentu Australii odrzuciły możliwość zawierania homoseksualnych związków małżeńskich.

W kwietniu tego roku Nowa Zelandia stała się pierwszym krajem w rejonie Azji i Pacyfiku, który zalegalizował małżeństwa homoseksualne. Małżeństwa gejów są legalne w wielu krajach, między innymi w Kanadzie, Argentynie i niektórych stanach USA. W Europie uznaje je m.in. Holandia, Francja, Belgia, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Dania i Portugalia.

Australia: Śluby jednopłciowe unieważnione