Rząd PiS przyjął stanowisko ws. obrony polskich lasów. Wyjaśniamy, o co chodzi

Rada Ministrów przyjęła we wtorek stanowisko w sprawie obrony polskich lasów. Wskazuje w nim, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. To reakcja na propozycję przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE.

Publikacja: 21.03.2023 19:08

Rząd PiS przyjął stanowisko ws. obrony polskich lasów. Wyjaśniamy, o co chodzi

Foto: Adobe Stock

W styczniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię o zmianie traktatów, które przeniosą leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE. Jednak, aby zmiany w traktatach doszły do skutku, muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie.

Art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie stosują się m.in. do takich głównych dziedzin, jak rynek wewnętrzny, transport i środowisko. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PE, unijne traktaty nie odnoszą się bezpośrednio do lasów, w związku z czym UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, który to obszar pozostaje głównie w kompetencji krajowej.

Z propozycją Brukseli nie zgadza się polski rząd, który stoi na stanowisku, że "leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej".

W przyjętym dokumencie podkreślono, że "lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego".

W stanowisku Rada Ministrów przekonuje, że funkcjonująca w Polsce "wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej".

Rząd zauważa, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych.

"Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zatem, że konsekwencje działań Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej, mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy" - podkreślono.

Czytaj więcej

Polski rząd przegrywa w TSUE z Komisją Europejską ws. lasów
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach