TSUE odrzucił pozew Komisji Europejskiej za smog

Powództwo Komisji Europejskiej o stwierdzenie podwójnego niewykonania przez Bułgarię zobowiązań w zakresie zanieczyszczenia powietrza jest niedopuszczalne - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Publikacja: 16.03.2023 14:32

TSUE odrzucił pozew Komisji Europejskiej za smog

Foto: Adobe Stock

Zdaniem Trybunału, Komisja Europejska  nie udowodniła wystarczająco, że Bułgaria nie podjęła żadnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza po wezwaniu jej do usunięcia uchybień po wcześniejszym wyroku TSUE.

W  kwietniu 2017 r. Trybunał UE orzekł, że Bułgaria nie dopełniła zobowiązań wynikających z unijnej Dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Chodzi o przestrzegania dopuszczalnych wartości stężenia niektórych zanieczyszczeń w powietrzu i wymóg sporządzenia planów ochrony jakości powietrza w przypadku przekroczenia tych wartości, tak aby okres, w którym są one przekraczane, był jak najkrótszy.

W listopadzie 2018 r. KE przesłała Bułgarii oficjalne powiadomienie dotyczące postępowania karnego, w którym stwierdziła, że ​​kraj ten nie podjął niezbędnych działań. Niezadowolona z późniejszej odpowiedzi Bułgarii, KE złożyła pozew, proponując nałożenie na ten kraj okresowej kary pieniężnej do czasu pełnego zastosowania wymogów europejskich.

KE stwierdziła w uzasadnieniu, że ​​Bułgaria ma jedne z najpoważniejszych przekroczeń w UE zarówno rocznych, jak i dziennych maksymalnych dopuszczalnych wartości dla pyłu zawieszonego PM10 , co zagraża zdrowiu jej ludności. Szczególnie duże są przekroczenia dopuszczalnych dobowych wartości – notowano je przez 90 dni w roku, czyli ponad 2,5 razy więcej niż dopuszcza dyrektywa.

TSUE  odrzucił jednak skargę KE. W jego ocenie Komisja nie monitorowała przed wniesieniem skargi, czy Bułgaria faktycznie nie podjęła żadnych działań w kierunku wykonania wyroku. Nie uprawdopodobniła zatem  w wystarczający sposób, że nie wykonano nałożonych obowiązków.

-  Nie można bowiem skutecznie zarzucać państwu członkowskiemu uchybienia obowiązkowi przyjęcia środków zapewniających wykonanie wyroku Trybunału, jeżeli z wezwania do usunięcia uchybienia nie wynika jasno, że w dniu odniesienia obowiązek wykonania tego wyroku, powstały w dniu jego ogłoszenia, nadal istnieje -  uznał TSUE. - Komisja niestwierdziła z wymaganą jasnością ani nie uprawdopodobniła, że prima facie wyrok z 5 kwietnia 2017 r.  należało jeszcze wykonać w dniu odniesienia, czyli 9 lutego 2019 r.

Tymczasem dwa dni temu Reuters przytoczył kolejny globalny raport, z którego wynika, że ​​zapylenie powietrza w Bułgarii należy do najwyższych w Europie. Ankieta jest przygotowywana corocznie przez szwajcarskiego producenta oczyszczaczy powietrza IQAir, który mierzy poziomy jakości powietrza w oparciu o stężenie szkodliwych dla płuc cząstek w powietrzu, znanych jako PM2,5.  To coroczne badanie jest szeroko cytowane przez naukowców i organizacje rządowe. W przypadku Bułgarii raport z 2022 r. stwierdza, że ​​poziomy drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) przekraczają średnio 3,7 razy poziomy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

Zdaniem Trybunału, Komisja Europejska  nie udowodniła wystarczająco, że Bułgaria nie podjęła żadnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza po wezwaniu jej do usunięcia uchybień po wcześniejszym wyroku TSUE.

W  kwietniu 2017 r. Trybunał UE orzekł, że Bułgaria nie dopełniła zobowiązań wynikających z unijnej Dyrektywy w sprawie jakości powietrza. Chodzi o przestrzegania dopuszczalnych wartości stężenia niektórych zanieczyszczeń w powietrzu i wymóg sporządzenia planów ochrony jakości powietrza w przypadku przekroczenia tych wartości, tak aby okres, w którym są one przekraczane, był jak najkrótszy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan