W sondażu wzięło udział 1988 zarejestrowanych wyborców, których poproszono o wystawienie prezydentowi USA szkolnej oceny za pierwsze 12 miesięcy sprawowania urzędu.

35 proc. głosujących uznało, że Trump zasłużył na ocenę "F", a więc odpowiednik polskiej oceny niedostatecznej, która oznacza konieczność powtarzania danego przedmiotu.

Przeciwnego zdania było 18 proc. ankietowanych, którzy wystawili Trumpowi "A" (odpowiednik oceny celującej w Polsce).

Zdaniem 17 proc. Trump zasługuje na ocenę "B" (odpowiednik oceny bardzo dobrej w Polsce), 14 proc. wystawiło mu "C" (odpowiednik oceny dostatecznej) a 11 proc. - "D" (odpowiednik oceny miernej).

Biorąc pod uwagę działania Trumpa w konkretnych sprawach ankietowani najgorzej ocenili jego politykę w kwestii globalnego ocieplenia - 40 proc. wystawiło mu za nią ocenę niedostateczą (przy 12 proc. ocen celujących).

Amerykanie negatywnie oceniają też to, jak Trump radzi sobie z reformą amerykańskiej służby zdrowia (Trump zapowiadał odwołanie reformy Obamacare, czyli wprowadzonego przez Baracka Obamę systemu ubezpieczeń zdrowotnych) - 38 proc. ankietowanych wystawiło mu za działania w tym zakresie "F", a jedynie 10 proc. - "A". Również 38 proc. ankietowanych uznało, że Trump zasługuje na ocenę niedostateczną za swoją politykę zagraniczną (przy 14 proc. ocen celujących)

26 proc. ankietowanych wystawiło Trumpowi "F" za politykę gospodarczą (przy 25 proc. ocen celujących za działania w tym zakresie), a 28 proc. oceniło na "F" działania Trumpa w zakresie walki z terroryzmem (przy 22 proc. ocen celujących).

Zdaniem 37 proc. ankietowanych Trump w kolejnych latach prezydentury poprawi swoje oceny. Taki sam odsetek uważa, że w kolejnych latach będzie zasługiwał na jeszcze gorszą cenzurkę.