Sąd pracy dla Berlina-Brandenburgii orzekł, że pracownik ma prawo do płatnego urlopu, aby móc uczestniczyć w pięciodniowym kursie dla dorosłych, pod nazwą "Joga I - szczęśliwa i zrelaksowana w pracy z jogą i medytacją".

Sędzia orzekł, że zgodnie z berlińskimi przepisami o urlopach, nawet kurs jogi spełnia ustawowe wymagania kryteria "rozwoju zawodowego", który promowałby "zdolność adaptacji" jednostki.

Przepisy dotyczące "urlopu szkoleniowego" różnią się między krajami związkowymi Niemiec. Przykładowo pracownicy nie mają do niego prawa ani w Bawarii, największym kraju, ani w Saksonii - podkreśla AFP.

W innych krajach związkowych pracownik ma prawo do pięciodniowego urlopu edukacyjnego rocznie, ale pracodawcy mogą odmówić zgody na taki urlop, w uzasadnionych okolicznościach.