Szacuje się, że w ubiegłym roku 28,3 proc. obywateli Unii Europejskiej nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy pobyt poza domem. W 2013 roku odsetek ten wynosił 39,5 proc.

Spośród 28 państw członkowskich najgorzej wyniki prezentują się w Rumunii (58,9 proc.), Chorwacji (51,3 proc.), Grecji (51 proc.) i na Cyprze (51 proc.).

Najniższy odsetek osób, których nie stać na tygodniowe wakacje, był w Luksemburgu (10,9 proc. - dane z 2017 roku) i Szwecji (9,7 proc.)

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największy spadek odsetka osób, których nie stać na wakacje odnotowano w Bułgarii (spadek o 35,8 pkt. proc.) i obecnie wynosi 30,5 proc. oraz w Polsce (spadek o 26 pkt. proc.) i wynosi 34,6 proc. 

Jedynym członkiem Unii Europejskiej, w którym odsetek ten w ostatnich latach wzrósł. W 2013 roku wynosił 49 proc.