Turecki Instytut Statystyczny (TurkStat) poinformował, że w minionym roku liczba mieszkańców Turcji zwiększyła się o 1 151 115 osób.

"Populacja mężczyzn wynosi 41 721 136 osób, kobiet - 41 433 861" - podał Instytut.

Udział mężczyzn w ogólnej populacji Turcji wynosi 50,2 proc., kobiet - 49,8 proc.

W 2018 roku - rok do roku - liczba mieszkańców Turcji zwiększyła się o 1,47 proc.

Tegoroczny wzrost liczby mieszkańców Turcji oznacza, że pod względem liczby mieszkańców Turcja zrównała się, a nawet nieznacznie wyprzedziła Niemcy, najludniejszy kraj UE - z danych pochodzących z trzeciego kwartału 2019 roku wynika, że liczba mieszkańców Niemiec wynosiła wówczas 83,149 mln.