Pracownia spytała o stosunek do protestów i udział w nich 1010 Polaków.

57 procent respondentów wyraziło poparcie dla akcji organizowanych przez Strajk Kobiet, mimo że w nich nie uczestniczy.

Kolejnych 13 procent protesty popiera czynnie - 4 proc. uczestniczyło w nich wielokrotnie, 9 proc. - raz.

25 procent ankietowanych protestów nie popiera, a kolejnych 5 nie ma na ten temat zdania.

Najwięcej zwolenników Strajk Kobiet ma wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-24 lata - w tej grupie prawie co trzeci, 29 proc. - uczestniczył w "spacerach".

Najwięcej zwolenników akcje Strajku Kobiet znalazły w miastach o 20 tys. - 100 tys. mieszkańców: 78 proc, a 16 proc. uczestniczyła w nich czynnie.

W miastach powyżej 500 tys. Strajk Kobiet ma poparcie na poziomie 71 pkt. proc., a w protestach uczestniczy 18 proc. ankietowanych.

Choć w protestach bierze udział więcej kobiet niż mężczyzn, poparcie z rozróżnieniem na płcie jest na niemal takim samym poziomie.

Badanie zrealizowano 6-12 listopada na reprezentatywnej grupie 1010 dorosłych Polaków metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ