Wzrost poparcia dla adopcji przez pary jednopłciowe. "Wciąż jest wiele do zrobienia"

Z nowego badania Ipsosu wynika, że pary jednopłciowe cieszą się coraz większym poparciem wśród Polaków. Zdaniem 67 proc. badanych pary te powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa lub zalegalizowania związku w inny sposób.

Publikacja: 19.06.2024 11:35

Wzrost poparcia dla adopcji przez pary jednopłciowe. "Wciąż jest wiele do zrobienia"

Foto: Adobe Stock

Ipsos opublikował wyniki międzynarodowego badania LGBT+ Pride 2024, w którym zapytano między innymi o widoczność osób LGBT+ oraz stosunek do różnych postulatów dotyczących tego środowiska. Sondaż wskazuje między innymi, że wzrosło poparcie dla tego, by pary jednopłciowe powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa lub zalegalizowania związku w inny sposób. Zauważalny jest jednak także wzrost poparcia dla adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Czytaj więcej

Stołeczna palestra przyjęła pierwszy w Polsce taki dokument ws. osób LGBT+

Badanie Ipsos. Wzrost poparcia dla par jednopłciowych wśród Polaków

Z badania Ipsos wynika, że co trzeci badany z Polski (36 proc.) twierdzi, że wśród swoich krewnych lub bliskich znajomych z pracy ma osobę homoseksualną. Kobiety mają takie doświadczenie częściej niż mężczyźni (41 proc. w porównaniu do 30 proc.), a młodsze osoby częściej niż starsze (45 proc. wśród osób poniżej 35 lat i 30 proc. wśród tych w wieku od 50 do 74).

Kontakt z osobami biseksualnymi deklaruje zaś 18 proc. Polek i Polaków. Mniej polskich badanych ma natomiast styczność z osobami transpłciowymi (8 proc.) oraz niebinarnymi (10 proc.). Najmłodsi badani wyróżniają się tym, że częściej posiadają znajomych wśród wszystkich wymienionych grup. To także w najmłodszej grupie wiekowej jest najwięcej osób deklarujących orientację seksualną inną niż heteroseksualna (12 proc. w porównaniu do 8 proc. wśród wszystkich Polek i Polaków).

Niemal połowa Polek i Polaków – bo 47 proc. – popiera postulat, by osoby LGBT+ mogły mówić otwarcie ze wszystkimi na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Co trzeci polski badany (33 proc.) nie ma zaś problemu z tym, by mogły one okazywać uczucia publicznie – na przykład poprzez pocałunki czy trzymanie się za ręce. Stanowi to wzrost o 8 punktów procentowych w stosunku do badania z 2021 roku. To największy wzrost wśród wszystkich badanych krajów.

Czytaj więcej

W Kijowie odbył się pierwszy od wybuchu wojny Marsz Równości

Sondaż: 67 proc. Polaków uważa, że pary jednopłciowe powinny mieć możliwość zalegalizowania związku

W Polsce utrzymuje się także wysokie poparcie dla legalizacji związków jednej płci. Dowolną formę tej legalizacji popiera 67 proc. polskich badanych – 39 proc. opowiada się za możliwością zawierania małżeństw jednopłciowych, a kolejne 28 proc. popiera inną formę legalizacji związków. 44 proc. Polek i Polaków sprzeciwia się natomiast prawu par jednopłciowych do adopcji dzieci, a popiera – 41 proc. . W porównaniu do wyników z 2021 roku, poparcie dla adopcji wzrosło o 8 punktów procentowych. 

Badanie Ipsosu wskazuje także, że sytuacja osób transpłciowych w Polsce wzbudza społeczną empatię. 61 proc. respondentów jest zdania, że doświadczają one dużej dyskryminacji. Stosunkowo wielu przychyla się także do wspierania ich praw – 55 proc. badanych twierdzi, że za zgodą rodziców transpłciowym nastolatkom należy zezwolić na opiekę medyczną dotyczącą korekty płci. 41 proc. uważa z kolei, że system ubezpieczenia zdrowotnego powinien pokrywać koszty takiej korekty.

Jak mówi Joanna Skrzyńska – liderka zespołu Public Affairs Ipsos Polska – „na przestrzeni dekady można zauważyć wyraźne zmiany w społecznym postrzeganiu równouprawnienia osób LGBT+ w Polsce”. - Coraz więcej Polek i Polaków opowiada się za ich prawną ochroną przed dyskryminacją. Nasze badanie pokazuje, że zdecydowana większość popiera także głośny w ostatnich miesiącach postulat legalizacji związków jednopłciowych. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia - dodaje. - Trwający Miesiąc Dumy (ang. Pride Month) powinien przypominać nam, że wszyscy jesteśmy równi bez względu na swoją tożsamość płciową czy orientację seksualną - podkreśla Skrzyńska. 

Badanie przeprowadzono od 23 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 26 wybranych państw (łącznie N=18.515, w tym N=500 w Polsce). Badanie prowadzone było w ramach cyklicznych pomiarów Ipsos Global Advisor.

Ipsos opublikował wyniki międzynarodowego badania LGBT+ Pride 2024, w którym zapytano między innymi o widoczność osób LGBT+ oraz stosunek do różnych postulatów dotyczących tego środowiska. Sondaż wskazuje między innymi, że wzrosło poparcie dla tego, by pary jednopłciowe powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa lub zalegalizowania związku w inny sposób. Zauważalny jest jednak także wzrost poparcia dla adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Bakterie coli i enterokoki w kranach w mazowieckim mieście. RCB wysłało alert
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Społeczeństwo
Prawo jazdy do weryfikacji. Ilu cudzoziemców ma lewy dokument?
Społeczeństwo
Bąkiewicz twierdzi, że z obrazu Matejki usunięto Maryję. Nigdy jej na nim nie było
Społeczeństwo
Brud, bakterie i przeterminowana żywność. Sanepid skontrolował nadmorskie lokale
Społeczeństwo
Bezpieczniej w taxi z aplikacji. Radykalny spadek napaści seksualnych