Sondaż. Rekordowe poparcie dla prawa kobiet do aborcji do 12 tygodnia

Do 70 proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12. tygodnia. Sondaż Ipsos dla OKO.press.

Publikacja: 17.11.2022 17:11

Warszawa, 23.10.2020, protesty dzień po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa, 23.10.2020, protesty dzień po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP, Leszek Szymański

Przed pamiętnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku, kiedy to za niezgodną z konstytucją uznana została embriopatologiczna przesłanka do usunięcia ciąży, prawo do aborcji do 12 tygodnia dawało kobietom 53 proc. badanych, 35 proc. było przeciw.

Przez kolejne dwa lata, w sondażach z listopada 2020 i maja 2022, odsetek zwolenników prawa kobiety do tej decyzji wzrósł do 66 proc., przeciwników zaś - oscylował wokół 26-25 proc.

Czytaj więcej

Parlament Europejski przyjrzy się aborcji w Polsce

Ostatni sondaż, przeprowadzony w dniach 7-9 listopada 2022 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1015, przyniósł rekordowe poparcie dla przyznania kobietom prawa do aborcji do 12 tygodnia.

W tym miesiącu odsetek zwolenników wzrósł do 70 proc., a odsetek przeciwników spadł do 24 proc. 6 proc. nie ma zdania.

Wśród zwolenników aż 49 proc. "zdecydowanie" opowiada się za prawem kobiet.

Czytaj więcej

Sondaż: Aborcja do 12. tygodnia bez podawania przyczyny? Co trzeci ankietowany jest "za"

Wśród kobiet prawo do aborcji popiera 73 proc. badanych, 23 jest przeciwko. Wśród mężczyzn także przeważają zwolennicy - jest ich 68 proc, przeciwników zaś 25 proc. Odpowiednio 5 i 7 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Zwolennicy prawa kobiet do usuwania ciąży liczebnie przeważają w niemal każdej badanej grupie, w zależności od wykształcenia, miejsca zamieszkania i wieku. Rozkład głosów jest w tych grupach przewidywalny - najwięcej zwolenników jest wśród młodszych wykształconych mieszkańców większych miast, najmniej - wśród najgorzej wykształconych, starszych mieszkańców wsi.

Wyjątki są tylko dwa. Przeciwnicy prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży przeważają wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Tylko wyborcy partii rządzącej w 51 proc. opowiedzieli się przeciwko, ale i w tej grupie 37 proc. popiera to prawo, a spory odsetek nie ma zdania - 12 proc.

Wśród wyborców pozostałych ugrupowań dominują ci zwolennicy prawa do aborcji - najwięcej jest ich wśród sympatyków Lewicy - 97 proc. (3 proc. przeciw), KO - 95 proc. za, 3 przeciw, 2 proc. niezdecydowanych, Polski 2050 - 84 proc. (14 przeciw, 1 proc. niezdecydowani), PSL - 78 proc za, 12 przecie, 9 proc. niezdecydowanych.

Nawet wśród wyborców konserwatywnej konfederacji za prawem do aborcji opowiada się 52 proc. badanych, 39 przeciwko, a 9 proc. jest niezdecydowanych.

Przewagę przeciwników aborcji odnotowano także w grupie osób najczęściej uczestniczących w praktykach religijnych.

Wśród tych, którzy uczestniczą w nich kilka razy w tygodniu, przeciwko prawu do aborcji jest 66 proc. badanych, za - 26 proc.

Przewaga przeciwników jet też wśród tych, którzy uczestniczą w praktykach religijnych raz w tygodniu - jest ich 48 proc., 41 prawo to popiera.

W grupie, która raz - dwa razy  w miesiącu uczestniczy w praktykach religijnych już znacząco dominują zwolennicy prawa do aborcji - jest ich 66 proc., przeciwników - 24 proc.

Ci, którzy praktykują kilka razy w roku,  w 85 proc. popierają prawo do aborcji, 12 jest przeciw, zaś wśród nieuczestniczących w życiu religijnym ten stosunek kształtuje się 91 do 8 proc.

Pełne omówienie sondażu na stronie OKO.press.

Przed pamiętnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w październiku 2020 roku, kiedy to za niezgodną z konstytucją uznana została embriopatologiczna przesłanka do usunięcia ciąży, prawo do aborcji do 12 tygodnia dawało kobietom 53 proc. badanych, 35 proc. było przeciw.

Przez kolejne dwa lata, w sondażach z listopada 2020 i maja 2022, odsetek zwolenników prawa kobiety do tej decyzji wzrósł do 66 proc., przeciwników zaś - oscylował wokół 26-25 proc.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Społeczeństwo
Embargo na wschodnie zboże i walka z Zielonym Ładem. Premier po rozmowach
Społeczeństwo
Polacy się zbroją. Rekordowo dużo pozwoleń na broń w Polsce
Społeczeństwo
Polskie szkoły rezygnują z nauczania języka rosyjskiego
Społeczeństwo
Problemy polskich rolników. Kogo obwiniają Polacy? Sondaż
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2024 - trendy i wyzwania
Społeczeństwo
CBOS: Jak sytuację w Polsce oceniają Polacy? Niezadowolonych więcej niż zadowolonych
Społeczeństwo
Gwoździe rozsypane na trasie do granicy z Ukrainą