22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją.

Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach - gdy ciąża jest efektem gwałtu oraz gdy ciąża zagraża życiu kobiety. Czyni to polskie prawo aborcyjne jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

Czytaj więcej

"Marsz na Warszawę". Protest w stolicy po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

Wyrok z 22 października 2020 roku wywołał w kraju fale protestów. W demonstracji przeciwko temu wyrokowi w Warszawie wzięło w tamtym czasie udział ok. 100 tysięcy osób.

9,6 proc.

Tylu respondentów jest zdania, że za orzeczenie ws. aborcji odpowiada Julia Przyłębska

Dwa lata po tym wyroku IBRiS, w badaniu dla Onetu. spytał jak Polacy oceniają tamto orzeczenie.

Jak się okazało odsetek osób oceniających to orzeczenie "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" wynosi 8,9 proc.

14,6 proc. ankietowanych ocenia orzeczenie "raczej źle", a 54,8 proc. - zdecydowanie źle.

17,6 proc. respondentów nie ocenia wyroku ani dobrze, ani źle.

4,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ankietowanych spytano kto, ich zdaniem, jest odpowiedzialny za orzeczenie TK.

Jak się okazuje najwięcej respondentów wskazuje Jarosława Kaczyńskiego jako odpowiedzialnego za wydanie takiego orzeczenia (27,2 proc.). 22,1 proc. ocenia, że za orzeczeniem stoją hierarchowie Kościoła katolickiego. Tylko 9,6 proc. uważa, że za orzeczenie odpowiada prezes TK, Julia Przyłębska, która przewodziła składowi Trybunału orzekającego w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony 20 października 2022 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą CATI.