Polacy wśród najmniej wysportowanych w UE

65 proc. Polaków przyznaje, że w ogóle nie uprawia sportu ani nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej – wynika z badań Eurobarometru. Mniej wysportowani w UE są tylko Portugalczycy i Grecy.

Publikacja: 20.09.2022 15:55

Polacy wśród najmniej wysportowanych w UE

Foto: AdobeStock

Unijne badanie na temat sportu i aktywności fizycznej w UE ujawniło, że jedynie co drugi Europejczyk (54 proc.) regularnie ćwiczy i uprawia sport, a pozostałe 45 proc. nie robi nic. Średnio jeden na dziesięciu pytanych przyznał, że w ostatnim tygodniu nie odbył nawet jednego przynajmniej 10 minutowego spaceru, a 11 proc. badanych ze wszystkich 27 państw Unii przyznało, że w zwykły dzień spędza przynajmniej osiem i pół godziny lub więcej w pozycji siedzącej, czy to przy biurku czy przed telewizorem.

Aktywnych ruchowo Europejczyków jest o 1 proc. mniej niż w 2017 r., kiedy to opublikowano poprzednie badanie Eurobarometru. Jak pokazują statystyki, sytuacja pogorszyła się zdecydowanie w trakcie pandemii COVID-19 kiedy to połowa Europejczyków ograniczyła aktywność fizyczną lub całkowicie jej zaprzestała. Wśród ćwiczących czterech na dziesięciu badanych deklaruje, że trenuje lub uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, jeden na dziesięciu robi to pięć razy w tygodniu lub częściej.

Polacy nie ćwiczą

Wśród najmniej wysportowanych nacji Wspólnoty znaleźli się Polacy. Ponad połowa (65 proc.) biorących udział w badaniu Polaków przyznała, że nigdy nie ćwiczy ani nie uprawia sportu; co czwarty nie podejmuje także żadnej innej nie-sportowej aktywności fizycznej, w tym nie korzysta z roweru, nie tańczy ani nie zajmuje się np. pracami w ogródku czy na działce, tylko 2 proc. trenuje regularnie. Wygląda też na to, że ta tendencja w ostatnich latach wzrosła – w porównaniu z badaniami sprzed pięciu lat odsetek niećwiczących Polaków wzrósł o 9 punktów procentowych. Wyższe od polskich wyniki otrzymały jedynie Portugalia, gdzie siedmiu na dziesięciu badanych przyznało się do zerowej aktywności fizycznej i Grecja z wynikiem 68 proc. Niemcy znalazły się na liście unijnych państw na miejscu 17., tu 32 proc. badanych zadeklarowało, że nie uprawia w ogóle sportu ani nie ćwiczy.

Wśród najbardziej wysportowanych krajów znalazły się natomiast Finlandia, gdzie 71 proc. respondentów deklaruje, że podejmuje aktywność fizyczną lub uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a następnie Luksemburg i Holandia - tu regularnie ćwiczy 60 proc. pytanych. W Polsce, podobnie zresztą jak i w innych krajach członkowskich, najbardziej aktywni są ludzie młodzi. Jak pokazują badania, w UE osoby między 15-24 rokiem życia ćwiczą raczej regularnie, tak przynajmniej deklaruje co drugi respondent w tym przedziale wiekowym. Natomiast z wiekiem zapał sportowy wśród Europejczyków maleje. Najmniej ćwiczą osoby po 55 roku życia, najrzadziej emeryci i osoby niepracujące, znacznie rzadziej ćwiczą kobiety niż mężczyźni.

Winny brak czasu

Europejczycy różnie usprawiedliwiają swoją niechęć do ćwiczeń ruchowych, wśród najczęściej wymienianych argumentów dominuje brak czasu, brak motywacji lub po prostu brak zainteresowania sportem. Z kolei osoby, które regularnie trenują najczęściej wskazują, że robią to dla zdrowia, poprawy kondycji psychicznej i dla relaksu. W ostatnich latach wzrosła liczba chętnych do ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. W parkach i na łonie natury zdarza się już trenować co drugiemu pytanemu, to o 7 pkt. proc. więcej niż jeszcze pięć lat temu.

Jedna trzecia badanych (37 proc.) przyznała natomiast, że lubi też uprawiać sport w domu (w 2017 r. deklarowało to 32 proc. respondentów). Ten nowy trend może być – zdaniem ekspertów - pokłosiem pandemii, która przyzwyczaiła Europejczyków do przebywania w domu i zniechęciła do udziału w zajęciach grupowych. Co ciekawe, jak pokazują statystyki, w parkach najchętniej ćwiczą Finowie, Austriacy i Słoweńcy, a w domu - Litwini, Węgrzy i Słowacy. Także więcej Polaków wybiera trening na świeżym powietrzu (46 proc.) lub w domu (42 proc.) niż w klubie fitness, na siłowni czy w centrum sportowym.

Jak zapewniają unijni urzędnicy, wyniki Eurobarometru posłużą UE do dalszego kształtowania działań na rzecz promowania sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Europie. – Z badania Eurobarometr wynika, że musimy nadal szukać nowych sposobów motywowania Europejczyków do aktywności ruchowej – podsumował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

W tegorocznym badaniu Eurobarometr udział wzięło 26,5 tys. Europejczyków ze wszystkich krajów członkowskich, poprzednie przeprowadzono w 2013 i 2017 roku.

Unijne badanie na temat sportu i aktywności fizycznej w UE ujawniło, że jedynie co drugi Europejczyk (54 proc.) regularnie ćwiczy i uprawia sport, a pozostałe 45 proc. nie robi nic. Średnio jeden na dziesięciu pytanych przyznał, że w ostatnim tygodniu nie odbył nawet jednego przynajmniej 10 minutowego spaceru, a 11 proc. badanych ze wszystkich 27 państw Unii przyznało, że w zwykły dzień spędza przynajmniej osiem i pół godziny lub więcej w pozycji siedzącej, czy to przy biurku czy przed telewizorem.

Pozostało 88% artykułu
Społeczeństwo
Rolnik otruł 7,5 miliona pszczół. Jest wyrok sądu
Społeczeństwo
Poznań: W szpitalu wykryto przypadki zakażenia bakterią New Delhi
Społeczeństwo
Miesięczne dziecko zmarło na koklusz. Matka nie zaszczepiła się, gdy była w ciąży
Społeczeństwo
IPN likwiduje sowiecki pomnik. Prezes z problematyczną ochroną
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Społeczeństwo
Prawo jazdy do weryfikacji. Ilu cudzoziemców ma lewy dokument?