Badanie przeprowadzono 22 maja wśród 1,6 tys. dorosłych Rosjan.

Działalność Dumy Państwowej pochwala 53,5 proc. uczestników badania, Rady Federacji - 52,5 proc. Podczas ostatniego badania, które odbyło się 24 kwietnia, odpowiednio 50,3 proc. i 49 proc. respondentów pozytywnie oceniło pracę tych organów.

27,3 proc. respondentów jest niezadowolonych z działalności Dumy Państwowej, 19,9 proc. nie aprobuje prac Rady Federacji (miesiąc temu było to odpowiednio 30,2 proc. i 22,1 proc.).

Wcześniej VTsIOM publikowało oceny zaufania Rosjan do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i premiera Michaiła Miszustina. Putinowi ufa 81,3 proc. badanych (+ 0,6 pkt. proc.), Miszustinowi – 63,8 proc. (+ 2,6 pkt. proc.). Działania prezydenta aprobuje ponad 78 proc. respondentów.