17 grudnia Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu w całości projektu o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, zwanego lex TVN. Ustawa została ostatecznie przyjęta przez Sejm i trafi na biurko prezydenta. Andrzej Duda może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

Senackie weto odrzucono 229 głosami "za" przy 212 głosach "przeciw" i 11 wstrzymujących się.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 225 posłów PiS (wszyscy obecni na sali), 3 posłów Kukiz'15 (wszyscy obecni na sali, w głosowaniu nie brał udziału czwarty poseł koła, Stanisław Tyszka) oraz 1 poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Od głosu wstrzymało się 10 posłów Konfederacji (wszyscy obecni na sali) oraz poseł niezrzeszony, Zbigniew Ajchler.

Przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Polski 2050, Porozumienia, Polskich Spraw, PPS-u i jeden poseł niezrzeszony (Zbigniew Ajchler).

W głosowaniu nie brało udział 8 posłów - trzech z PiS-u, dwóch z KO (Krzysztof Piątkowski i Sławomir Piechota), jeden z Konfederacji (Grzegorz Braun, wykluczony w środę z obrad Sejmu za brak maseczki), jeden z Porozumienia (Jarosław Gowin) i wspomniany wcześniej Tyszka.

Czytaj więcej

Po wniosku Dudy TK zaakceptuje „lex TVN”, uchylając tylko poprawkę Konfederacji?

Jeśli prezydent podpisze nowelizację ustawy i wejdzie ona w życie, zmusi to właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak - ich zdaniem - powinien zachować się wobec "lex TVN" prezydent.

54,3 proc. respondentów uważa, że Andrzej Duda powinien zawetować ustawę.

Zdaniem 18,4 proc. ankietowanych prezydent powinien podpisać ustawę.

Według 7,6 proc. respondentów prezydent powinien odesłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

19.7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Z uwagi na wiek respondentów, prezydenckiego weta najczęściej oczekują osoby, które ukończyły 50 rok życia (59%). Zawetowanie ustawy za słuszne uważa 6 na 10 osób o dochodach mieszczących się w granicach 3001-5000 zł netto. Zdecydowanie częściej niż pozostali odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. osób (68%) - komentuje wyniki sondażu Piotra Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.12-22.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.