Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie "PLOS One", wskazują, że mózgi kobiet działają lepiej w wyższych temperaturach. Z drugiej strony mężczyźni pracują lepiej, gdy temperatura jest niższa.

W badaniu, przeprowadzonym w Niemczech, testowano zdolność 500 mężczyzn i kobiet do wykonywania szeregu zadań w różnych temperaturach. Okazało się, że w wyższych temperaturach kobiety radzą sobie lepiej w zadaniach matematycznych i werbalnych, podczas gdy odwrotna prawidłowość zachodzi u mężczyzn.

Na czym polegały testy? Osoby biorące w nich udział mieli za zadanie wykonać jak najwięcej prostych zadań matematycznych (bez pomocy kalkulatora) i utworzyć z podanych liter jak najwięcej słów, w określonym czasie. Wolontariuszy poproszono również o rozwiązanie szeregu trudniejszych zagadek logicznych. Wyniki mierzono w temperaturach od 16 do 32 stopni Celsjusza.

U kobiet wzrost wydajności podczas pracy w cieplejszych temperaturach był „znacznie większy” niż spadek wydajności mężczyzn - podkreślają autorzy badania, podsumowując, że pracodawcom opłaca się zwiększyć temperaturę w pomieszczeniach zajmowanych przez zatrudnionych.

„Nasze odkrycia sugerują, że miejsca pracy, w którym pracują osoby różnych płci, są w stanie zwiększyć produktywność, ustawiając termostat na wyższym poziomie niż obecnie obowiązujące standardy” - stwierdzili naukowcy.

- Jeśli temperatura jest niska, mężczyźni radzą sobie są o wiele lepiej, niż kobiety - powiedziała Agne Kajackaite, badaczka ekonomii behawioralnej w Ośrodka Naukowego Badań Społecznych w Berlinie i autorka badania. - Tak więc istnieje różnica między płciami - mówiła. - Ale kiedy temperatura wzrasta, różnica między płciami znika - dodała, zaznaczając, że chodzi o test matematyczny, a kobiety przewyższają mężczyzn w teście językowym.

Kajackaite powiedziała, że naukowcy nie są w stanie na razie określić idealnej temperatury do pracy, ale jej badanie znacznie ich do tego przybliża.