Zakaz sprzedaży broni palnej osobom ze schorzeniami psychicznymi został wprowadzony w USA w 1968 roku, po zamordowaniu prezydenta Johna F. Kennedy'ego i jego brata Roberta oraz Martina Luthera Kinga.

Przyjęta wówczas ustawa nie tylko ograniczała dostęp do broni, ale również wprowadzała licencje na handel bronią i zaostrzała kontrolę przewożenia broni między stanami.

W 1994 roku prezydentowi Billowi Clintonowi udało się przeforsować ustawę o zakazie sprzedaży karabinów automatycznych wojskowego typu. Zakaz wygasł już 13 lat temu, ale jego odnowienie bezskutecznie obiecywał podczas pierwszej swojej kampanii Barack Obama.

Zniesienia zakazu domagało się Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie (National Rifle Association - NRA), które propaguje prawo do posiadania broni i jej bezpiecznego użytkowania, a także prawo do samoobrony i polowania.

Na liście osób objętych zakazem kupna broni było 75 tys. osób, ubezwłasnowolnionych z powodu stwierdzonej przez lekarzy niepoczytalności.

Decyzja Republikańskiej Izby Reprezentantów cofa zakaz sprzedawania im broni palnej. Według nowych przepisów, jak pisze Newsweek.pl osoba psychicznie to "wyłącznie osoba przymusowo zamknięta w szpitalu lub uznana za niepoczytalną przez sąd". Jednak nawet takim osobom nie wolno utrudniać zakupu broni, więc po wyjściu ze szpitala mogę one wnioskować o zniesienie restrykcji.

Więcej - Newsweek.pl