Organizacje broniące praw człowieka szacują, że setki Romek mieszkających w Czechach zostało poddanych sterylizacji, bez wyrażenia na to świadomej zgody.

Na mocy przyjętej przez Izbę Poselską ustawy nawet do 400 kobiet ma być - w związku z tym - uprawnionych do wystąpienia o jednorazową rekompensatę w wysokości 300 tysięcy koron czeskich (ok. 14 350 dolarów).

W czasach komunizmu w Czechach sterylizacja Romek była półoficjalnym instrumentem kontrolowania populacji Romów.

Jednak - jak wykazał raport czeskiego ombudsmana z 2005 roku - praktykę tę stosowano nadal po 1989 roku.

Kobiety, które zostały bezprawnie poddane sterylizacji między 1966 a 2012 rokiem będą teraz - jeśli ustawa wejdzie w życie - mogły ubiegać się o rekompensatę. 

Po wejściu ustawy w życie kobiety te będą miały trzy lata na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty.

Ustawę musi przyjąć jeszcze Senat. Następnie podpisać musi ją prezydent Miloš Zeman.

Czeski rząd przeprosił Romki w 2009 roku, ale dotychczas nie wypłacił żadnych rekompensat. Niektóre z wysterylizowanych kobiet złożyły pozwy przeciwko szpitalom, w którym poddano je sterylizacji bez ich zgody.