Sąd Najwyższy: testamentu lepiej nie spisywać na kilku kartkach

Testament napisany na więcej niż jednej stronie papieru może być ważny, ale musi on prezentować spójną treść, a każda strona musi być podpisana.

Publikacja: 20.02.2024 17:24

Sąd Najwyższy: testamentu lepiej nie spisywać na kilku kartkach

Foto: Adobe Stock

Lepiej i bezpieczniej jest spisać ostatnia wolę na jednej kartce lub kilku, ale ponumerowanych.

Testament notarialny kontra pisemny

Sąd rejonowy stwierdził, że spadek po P. na podstawie testamentu notarialnego z października 2005 r. nabył jego siostrzeniec w całości, a datowany na 12 grudnia 2013 r. testament pisemny nie był wiarygodny, choć zatytułowany był jako testament, na który powołała się siostrzenica. Braków tego testamentu nie usuwała dodatkowa kartka,zawierająca dane spadkodawcy i świadków.

Testament nie był wiarygodny

Sąd I instancji zgodził się z siostrzenicą, że nie jest wykluczone sporządzenie testamentu na kilku kartach, ale w takiej sytuacji musi istnieć związek co do treści między tymi kartami. Tu był owszem podpis spadkodawcy na jednej z kartek, gdzie podpisał się swoimi danymi osobowymi i adresem, ale nic więc nie wskazywało na ich związek z pozostałymi kartkami zawierającymi różną treść. Nie można było w tej sprawie rozważać też, że chodzi o testament ustny, gdyż nie zaszła którakolwiek z przesłanek pozwalających na sporządzenie tego testamentu, w szczególności obawa rychłej śmierci. Przedłożony przez siostrzenicę dokument może być uznany za projekt testamentu i dopiero zamieszczenie podpisu bezpośrednio pod treścią oświadczenia nadałoby mu charakter oświadczenia woli podpisującej go osoby. Notarialny testament nie budził natomiast zastrzeżeń.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy werdykt taki utrzymał, ale siostrzenica odwołała się do Sądu Najwyższego, ale nieskutecznie.

Czytaj więcej

Testament notarialny lepszy niż ustny

Testament nie spełniał wymogów

– Testament, z którego skarżąca wywodziła pozytywne dla siebie skutki, nie został podpisany, nie spełniał więc wymogów z art. 949 § 1 k.c. i trafnie SR i SO wyjaśniły, że brak podpisu powoduje jego bezwzględną nieważność. W razie podpisu w innym miejscu, testament jest ważny jedynie wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozporządzenia testamentowego jest oczywisty, a tutaj takiego związku nie było – wskazał w uzasadnieniu sędzia Tomasz Szanciło.

Beztroska przy spisywaniu testamentów

– Sporządzenie i odwołanie testamentu słusznie łączy się z zaostrzonymi rygorami formalnymi. Rzecz w tym, że po otwarciu spadku nie da się już zapytać testatora, jaka była jego rzeczywista wola. W praktyce często obserwuje się zaś beztroskie podejście do takiej czynności, wskutek czego jej uczestnicy przed sądem nie potrafią wyjaśnić, czy spadkodawca zmienił swój pierwszy testament, sporządzając nowy na kilku kartkach, czy też może na tych kartkach spisano testament ustny. Brak szans na wykazanie swoich racji przed sądem za pomocą takich „dokumentów” jest oczywisty – mówi radca prawny Bogudar Kordasiewicza,

Sygnatura akt: I CSK 2599/23

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność