Zdublowana ścieżka sądowa. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Ziobry

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie podwójnego orzeczenia o nabyciu spadku.

Publikacja: 17.11.2023 13:44

Zdublowana ścieżka sądowa. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Ziobry

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Sprawa ma swój początek w kwietniu 2007 roku, kiedy kobieta złożyła w Sądzie Rejonowym w Szczecinie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. W lipcu sąd stwierdził nabycie spadku przez kobietę w całości. Następnie zlecił komornikowi dokonanie spisu inwentarza po zmarłym.

Sześć lat później, a dokładniej we wrześniu 2013 roku do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przez córkę wystąpił bank, którego zmarły był dłużnikiem.

Sąd wydał kolejne postanowienie stwierdzające, że spadek po zmarłym nabyła w całości jego córka. Tym samym w obiegu prawnym zaistniały dwa prawomocne orzeczenia w tej samej sprawie. W niniejszej sprawie orzeczenia ustalały tę samą osobę – córkę zmarłego – jako dziedziczącą. Jednak tylko pierwszy sąd prawidłowo uwzględnił, że spadkobierczyni złożyła oświadczenie o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przez co ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w inwentarzu, nie ryzykując swoim osobistym majątkiem w razie konieczności pokrycia długów zmarłego.

Prokurator generalny nie miał wątpliwości, że sytuacja wydania identycznych orzeczeń w tej samej sprawie spadkowej jest niedopuszczalna. W tej sprawie dodatkowym argumentem prawnym za uchyleniem drugiego postanowienia był fakt, że zawierało ono nieprawidłowe ustalenia.

W skardze nadzwyczajnej od drugiego orzeczenia PG zarzucił, że zaistniała sytuacja procesowa naruszyła zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa, w szczególności w kontekście zasady bezpieczeństwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), prawa do dziedziczenia (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), a także szeregu przepisów prawa procesowego z kodeksu postępowania cywilnego.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem PG, uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w sprawie.

Czytaj więcej

Jeden spadek, dwa postanowienia spadkowe. SN uchylił jedno z nich

Sprawa ma swój początek w kwietniu 2007 roku, kiedy kobieta złożyła w Sądzie Rejonowym w Szczecinie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. W lipcu sąd stwierdził nabycie spadku przez kobietę w całości. Następnie zlecił komornikowi dokonanie spisu inwentarza po zmarłym.

Sześć lat później, a dokładniej we wrześniu 2013 roku do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przez córkę wystąpił bank, którego zmarły był dłużnikiem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?