Zdublowana ścieżka sądowa. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Ziobry

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie podwójnego orzeczenia o nabyciu spadku.

Publikacja: 17.11.2023 13:44

Zdublowana ścieżka sądowa. SN uwzględnił skargę nadzwyczajną Ziobry

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Sprawa ma swój początek w kwietniu 2007 roku, kiedy kobieta złożyła w Sądzie Rejonowym w Szczecinie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. W lipcu sąd stwierdził nabycie spadku przez kobietę w całości. Następnie zlecił komornikowi dokonanie spisu inwentarza po zmarłym.

Sześć lat później, a dokładniej we wrześniu 2013 roku do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przez córkę wystąpił bank, którego zmarły był dłużnikiem.

Sąd wydał kolejne postanowienie stwierdzające, że spadek po zmarłym nabyła w całości jego córka. Tym samym w obiegu prawnym zaistniały dwa prawomocne orzeczenia w tej samej sprawie. W niniejszej sprawie orzeczenia ustalały tę samą osobę – córkę zmarłego – jako dziedziczącą. Jednak tylko pierwszy sąd prawidłowo uwzględnił, że spadkobierczyni złożyła oświadczenie o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przez co ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości czynnej spadku ustalonej w inwentarzu, nie ryzykując swoim osobistym majątkiem w razie konieczności pokrycia długów zmarłego.

Prokurator generalny nie miał wątpliwości, że sytuacja wydania identycznych orzeczeń w tej samej sprawie spadkowej jest niedopuszczalna. W tej sprawie dodatkowym argumentem prawnym za uchyleniem drugiego postanowienia był fakt, że zawierało ono nieprawidłowe ustalenia.

W skardze nadzwyczajnej od drugiego orzeczenia PG zarzucił, że zaistniała sytuacja procesowa naruszyła zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa, w szczególności w kontekście zasady bezpieczeństwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), prawa do dziedziczenia (art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), a także szeregu przepisów prawa procesowego z kodeksu postępowania cywilnego.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem PG, uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w sprawie.

Czytaj więcej

Jeden spadek, dwa postanowienia spadkowe. SN uchylił jedno z nich

Sprawa ma swój początek w kwietniu 2007 roku, kiedy kobieta złożyła w Sądzie Rejonowym w Szczecinie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. W lipcu sąd stwierdził nabycie spadku przez kobietę w całości. Następnie zlecił komornikowi dokonanie spisu inwentarza po zmarłym.

Sześć lat później, a dokładniej we wrześniu 2013 roku do tego samego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przez córkę wystąpił bank, którego zmarły był dłużnikiem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości