Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Przewiduje on, że żołnierze pełniący służbę w trzech jednostkach wojskowych (w bazie lotniczej w Mińsku Maz., Malborku oraz Świdwinie) otrzymają dodatek specjalny „w przypadku nie wykonania w okresie roku kalendarzowego, liczby godzin lotu (...)". Ten dodatek może być przyznany w pełnej wysokości z „uwagi na szczególnie uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Obrony Narodowej". Z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody występuje dowódca jednostki wojskowej.

To pokłosie uzgodnienia pomiędzy MON a pilotami, po którym zapadła decyzja o stopniowym wznowieniu lotów na uziemionych po katastrofie lotniczej przez pół roku samolotach MIG-29.

W projekcie tego rozporządzenia znalazł się tez zapis przyznający dodatek specjalny o charakterze stałym do wysokości 0,60 kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w patrolach saperskich, którzy zajmują się rozminowywaniem terenu.

Wprowadza też nowe uregulowania dotyczące służącym w jednostce związanej z cyberbezpieczeństwem (kompleks koszarowy powstaje w Legionowie) oraz Centrum Projektów Informatycznych - specjalistów kryptologii, cyberbezpieczeństwa, łączności lub informatyki.