Przysięgę wojskową złożyło właśnie 2 100 studentów. Odbywali oni szkolenie wojskowe w ramach programu Legia Akademicka. Mogli wybierać jedną z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego lub dodatkowego szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

Zdecydowana większość z nich, jak informuje nas ppłk. Waldemar Krzyżanowski z Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" bo aż 1917 studentów, zdecydowała się na moduł podoficerski. Ci ochotnicy kończą właśnie dodatkowe trzytygodniowe szkolenie. Spośród nich dla stu najlepszych rozpocznie się 21 września dodatkowe pięciodniowe szkolenie ze specjalności cyberbezpieczeństwo, które odbędzie się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Ukończenie szkolenia w ramach Legii Akademickiej – zarówno w przypadku szeregowych jak i podoficerów – daje możliwość ubiegania się o zawodową służbę wojskową. Ci, którzy się na to zdecydują będą musieli jeszcze odbyć krótkie szkolenie rezerwy w jednostce, o przyjęcie do której się starają. Pozostali zasilą korpus żołnierzy rezerwy.

W roku akademickim 2019/2020 realizowano trzecią już edycję Legii Akademickiej. Jesienią 2019 roku do udziału w zajęciach teoretycznych zgłosiło się 3 150 studentów z 74 uczelni z całego kraju. Najwięcej z nich kształciło się na politechnikach. Wszyscy odbyli zajęcia teoretyczne w trakcie trwania roku akademickiego. Przygotowywali się m.in. do odbycia zajęć praktycznych zorganizowanych na poligonie, które rozpoczęło się 8 sierpnia w 16 jednostkach wojskowych.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów uczelni cywilnych, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, włącznie z obecną edycją wzięło w nim udział blisko 9 tys. studentów.