Informację o zastosowaniu sankcji wobec ppłk. Marcina M. z elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie podała Prokuratura Krajowa.

28 i 30 marca 2021 r. na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Oddziału Żandarmerii Wojskowej zatrzymali dwóch żołnierzy zawodowych "w związku z korupcją przy powoływaniu do zawodowej służby wojskowej w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie".

Prokuratura Krajowa podała, że dowódca 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk Marcin M. usłyszał zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 000 zł i 6 000 zł w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Marcinowi P. zarzucono dodatkowo, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych". Prokurator zawiesił Jacka P. w czynnościach służbowych żołnierza.

Drugim zatrzymanym jest plut. Jacek T. który usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji, czyli podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy – powołania do zawodowej służby wojskowej w 6 . Batalionie Dowodzenia w Krakowie w zamian za przyjęcie łapówek w kwotach po 10 000 zł i 6 000 zł dla dowódcy ppłka Marcina M. Jackowi T. zarzucono również posiadanie marihuany.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec dowódcy batalionu ppłka Marcina M. tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec Jacka T. prokurator zastosował dozór policji, poręczenie majątkowego w kwocie 15 000 zł.

Jak informuje prokuratura ppłk. Marcinowi P. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, zaś Jackowi T. kara do 8 lat pozbawienia wolności.