Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 343

Chodzi o Marcina K. oraz Radosława S., którzy kilka dni temu zostali skazani przez Sąd Okręgowy w Suwałkach za działalność na rzecz obcego wywiadu – na kary 1,5 roku oraz 1 roku pozbawienia wolności. Prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, co oznacza, że zamierza wnieść apelację.

„Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, który skierował w tej sprawie akt oskarżenia zapowiedział złożenie apelacji” - potwierdza nam Prokuratura Krajowa.

Czytaj więcej

50 oligarchów i firm z Rosji na pierwszej polskiej liście sankcji

Przedsiębiorcy zostali zatrzymani wiosną ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w tej sprawie wszczęła postępowanie w oparciu o własne materiały.

Ze względu na charakter zarzutów, ustalenia śledztwa są okryte tajemnicą. Wiadomo, że mężczyźni działali m.in. na Pomorzu oraz w obwodzie kaliningradzkim, i od kilku lat oficjalnie świadczyli usługi dotyczące uzyskiwania wiz.

Wiadomo, że mężczyźni działali m.in. na Pomorzu oraz w obwodzie kaliningradzkim

„Marcin K. był pośrednikiem wizowym wykonującym usługi na rzecz firmy Radosława S., zajmującej się pośrednictwem wizowym” - podała ABW w komunikacie z ubiegłego roku. Z kolei Radosław S. „wiedząc o tym, że Marcin K. bierze udział w działalności obcego wywiadu i prowadzi działania wywiadowcze, dostarczał mu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych informacje, które zostały następnie przekazane rosyjskiemu wywiadowi”. Obaj trafili do aresztu.

"W sprawie zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na realizowanie przez oskarżonych zadań na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych na szkodę RP" - zaznacza ABW.

Prokurator oskarżył Marcina K. o „działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 § 1 kodeksu karnego” - to przestępstwo zagrożone karą od roku do lat 10 lat pozbawienia wolności.

Drugiemu z mężczyzn zarzucił „ułatwianie prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu”, czyli pomocnictwo do szpiegostwa. Oskarżeni mieli szpiegować na rzecz Rosji przez kilka lat.

Wyrok suwalskiego sądu śledczy uznali za niewspółmiernie łagodny, dlatego chcą go zaskarżyć.