Jak pisze Onet, rzecznik prasowy SOP, płk Bogusław Piórkowski, potwierdził, że ze służby wystąpi dotychczasowy szef SOP, ppłk. Paweł Olszewski. Powodem tej decyzji ma być chęć odejścia na emeryturę. Olszewski odejdzie ze stanowiska 7 stycznia przyszłego roku, czyli trzy miesiące po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie.

Czytaj więcej

PiS wykasował paragraf, pozwalający na skrócony awans „za wyjątkowe zasługi” w SOP

Choć następca Olszewskiego nie jest jeszcze znany, z medialnych doniesień wynika, że jego miejsce może zająć jeden z jego dotychczasowych zastępców. SOP twierdzi jednak, że są to spekulacje i podkreśla, że nie rozpoczęto jeszcze rozmów na temat tego, kto mógłby objąć stanowisko Olszewskiego.

Paweł Olszewski stanowisko szefa SOP objął 5 czerwca 2019 roku, zastępując gen. bryg. Tomasza Miłkowskiego. W ramach swoich działań w SOP brał udział m.in. w misjach w Iraku oraz w Afganistanie.