Po wakacjach wniosek o przyjęcie do służby będzie można wysłać przez Internet. Nie trzeba będzie już dołączać skróconego aktu urodzenia ani życiorysu.

– Dzwoniło do nas wielu młodych ludzi zainteresowanych służbą przygotowawczą, pytali, dlaczego wojsko nie prowadzi elektronicznej rejestracji. Wielu z nich, żeby złożyć potrzebne dokumenty, musiało kilka razy jechać do komendy uzupełnień – opowiada Jacek Matuszak z Wydziału Prasowego Dowództwa Wojsk Lądowych.

Armia postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Ci, którzy po wakacjach będą chcieli odbyć służbę przygotowawczą, wniosek o powołanie będą mogli wysłać przez Internet, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Osobista wizyta w WKU nie będzie już konieczna.

Drogą elektroniczną będą mogli też złożyć potrzebne załączniki. A tych będzie mniej niż dotychczas. Zgodnie z podpisanym przez ministra obrony rozporządzeniem, kandydaci nie będą musieli wysyłać skróconego aktu urodzenia i życiorysu. Wszystko dlatego, że wojskowe komendy uzupełnień mają już ich dane osobowe, zebrane podczas kwalifikacji wojskowej.

MON zrezygnował także z obowiązku przedstawiania przez ochotników zaświadczeń o niekaralności. Te informacje wojskowe komendy uzupełnień będą musiały uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego. Szacuje się, że rocznie skierują ok. 7 tysięcy wniosków w tej sprawie.

– Zaproponowane przez resort rozwiązania znacznie ograniczą biurokrację. Nie wiążą się z żadnymi kosztami, a kandydatom ułatwiają przejście ścieżki rekrutacji – ocenia płk Leszek Jankowiak, szef Zespołu do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Służbę przygotowawczą przechodzą ci, którzy są zainteresowani służbą wojskową, ale nigdy wcześniej nie odbyli przeszkolenia. By zostać powołanym do służby, kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, odpowiednią kondycję zdrowotną, nie mogą też być karani za przestępstwo umyślne.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby ma charakter konkursowy. O przyjęciu do wojska decydują m.in. oceny ze szkoły, posiadane kwalifikacje oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Ci, którzy zostaną przyjęci, otrzymują kartę powołania oraz skierowanie na szkolenie. Służba przygotowawcza w zależności może trwać od czterech do sześciu miesięcy.

PG

Artykuł pochodzi z portalu polska-zbrojna.pl