RPO zwrócił się do ministra zdrowia o zwiększenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracowników służby zdrowia z 80 do 100% za okres choroby i przymusowej kwarantanny. Rzecznik proponuje także skrócenie okresu karencji prawa do zasiłku z 90 do 30 dni dla osób samozatrudnionych w zawodach medycznych.

Zdaniem RPO świadczenia socjalne pracowników służby zdrowia podlegają standardowym regulacjom - mimo ich bezpośredniego zaangażowania w zwalczanie wirusa Covid-19 i zwiększonego narażenia na zachorowanie z uwagi na kontakt z pacjentami.

Każdy, kto odprowadza składkę zdrowotną, w przypadku choroby otrzymuje świadczenie w wysokości 80% uposażenia podstawowego. Bez uwzględnienia dodatków. Ponadto osoby, które są samozatrudnione i decydują się opłacać dobrowolną składkę chorobową, obowiązuje 90-dniowy okres karencji. Zdaniem rzecznika taki termin w okresie pandemii jest nadmiernym utrudnieniem. - Obecnie, kiedy ryzyko zachorowań w związku z Covid-19 wzrasta, sytuacja finansowa pracowników służby zdrowia może ulec znacznemu pogorszeniu - alarmuje.

Rzecznik wskazał również, że postulatem podwyższenia podstawy zasiłku chorobowego w czasie zwalczania epidemii należy objąć cały personel medyczny tj. obok lekarzy, ratowników, pielęgniarki, laborantów, salowe, gońców oraz innych zaangażowanych pracowników.

Czytaj także: Lekarze nie chcą jeździć do zmarłych z obawy przed wirusem

RPO zwrócił się do ministra zdrowia o rozważenie zmian w tym zakresie.