Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą mogły jeździć samodzielnie. Jednoślad ma docierać do pacjentów znajdujących się w miejscach, do których karetka nie może dojechać.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przesłany właśnie do konsultacji publicznych.

Ze względu na wciąż malejącą liczbę specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, liczących obecnie od 13 do 35 proc. ogólnej liczby zespołów w zależności od województwa, ustanowiony zostanie minimalny próg, poniżej którego liczba ta nie może spaść. Na każde rozpoczęte dziesięć zespołów podstawowych w województwie powinien przypadać co najmniej jeden specjalistyczny.

Zgodnie z projektem w województwach o większej liczbie ludności przybędzie dyspozytorni medycznych.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Ratownik przyjedzie motocyklem