Lekarz specjalista II stopnia zarobi przynajmniej 8210 zł brutto. Oznacza to wzrost jego wynagrodzenia od lipca o 1441 zł. Magister pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuta oraz diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją zamiast 5478 zł otrzyma przynajmniej 7304 zł brutto. Oznacza to wzrost jego pensji o 1827 zł. Sanitariusz oraz salowa zarobią przynajmniej 3680 zł. Dostaną więc podwyżkę o 632 zł. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, przyjętego przez rząd.

Nowy podział

Projekt przewiduje nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. W zależności od grupy zakłada podwyżkę gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc.

Zobowiązuje także pracodawcę do określenia w umowie o pracę informacji o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. To ma pozwolić uniknąć sytuacji z ubiegłego roku. Część dyrektorów, przesuwała wówczas pielęgniarki do grupy gorzej wynagradzanej. Ponadto projekt przewiduje powiązanie wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie.

Ustawowe minimum to iloczyn wskaźnika przypisanego obecnie do jednej z 10 grup, tzw. współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa jest równa wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim według GUS. Przeciętne wynagrodzenie za 2021 r., od którego zależą podwyżki od lipca 2022 r. wynosi 5662,53 zł. Szacuje się, że w tym roku podwyżki będą kosztować NFZ i budżetu 7201 mln zł.

Projektodawcy mają nadzieję, że podwyżki wpłyną na wzrost zainteresowania podejmowaniem zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Czytaj więcej

Sanitariusze zarobią ciut więcej

Ponoć to przełom

- To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek – skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.

Same pielęgniarki są innego zdania.

– Rząd nie uwzględnił uwag pracowników medycznych. Pielęgniarka z licencjatem zarobi wciąż niewiele więcej niż sekretarka medyczna czy rejestratorka bez żadnych kwalifikacji medycznych. Na pielęgniarce ciąży przecież dużo większa odpowiedzialność. Z drugiej strony przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia mają znaczenie kwalifikacje, nie staż pracy i doświadczenie. Najstarsze pielęgniarki o rozległej wiedzy i doświadczeniu, które ukończyły w przeszłości liceum medyczne, będą więc zarabiać mniej niż wprowadzane przez nie do zawodu pielęgniarki po studiach – mówi Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I dodaje, że różnice w wynagrodzeniach kolejnych grup zawodowych są zbyt duże.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Również diagności laboratoryjni wskazywali na konieczność uporządkowania grup zaszeregowania.

– Od początku funkcjonowania ustawy zgłaszamy właściwie te same uwagi do tabeli grup zawodowych. Lekarz specjalista i diagnosta specjalista pracują w medycznym laboratorium na tym samym stanowisku – starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej. Powinni więc mieć ten sam minimalny współczynnik pracy.

Teraz diagnosta zatrudniony jako kierownik laboratorium ma ustawowo niższy współczynnik pracy niż jego podwładny będący lekarzem. A praca diagnosty nie polega na włożeniu próbki do aparatu. Musimy zinterpretować wyniki badań, w tym badań wysoko specjalistycznych, jak np. badania hematologiczne, genetyczne czy immunologiczne. To wymaga rozległej wiedzy – podkreśla dr n. med. Karolina Bukowska-Straková, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Sekretarka zarobi więcej niż pielęgniarka. Porozumienie Solidarności i OPZZ z rządem

Czytaj więcej

Tyle zarobi lekarz, tyle diagnosta, a tyle salowa