Urzędy skarbowe mogą się pochwalić coraz lepszymi wynikami. Poprawiliśmy skuteczność poboru podatków. W okresie styczeń–sierpień 2018 r. dochody podatkowe budżetu państwa w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego były wyższe o 7,5 proc., tj. ok. 15,7 mld zł. Urzędy prowadzą mniej kontroli, a te, które są, realizowane są bardziej efektywnie. W 2017 r. przeprowadziliśmy 23 781 kontroli podatkowych, podczas gdy w 2016 r. było ich 44 068. W 2018 r. utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe. W pierwszym półroczu br. urzędy przeprowadziły 10 361 kontroli. W analogicznym okresie 2017 r. było ich 13 854.

Zwiększeniu efektywności działania urzędów skarbowych służy stosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych do przeprowadzania czynności sprawdzających i analitycznych. Czynności sprawdzające prowadzone są przy wykorzystaniu baz danych i narzędzi analitycznych, jakimi dysponują urzędy. Dzięki temu nie angażujemy niepotrzebnie podatników do naszych działań.

Czytaj także: Ranking Urzędów Skarbowych "Rzeczpospolitej" 2018

Dążymy do tego, by zbudować przyjazny e-urząd, który pozwoli podatnikom wypełnić obowiązki podatkowe bez względu na właściwość miejscową urzędu. Zamierzamy to osiągnąć poprzez centralizację systemów informatycznych służących do kompleksowej obsługi procesów związanych z poborem podatków.

Chcemy też, żeby urzędy skarbowe wykonywały czynności, które obecnie są obowiązkiem podatnika. Pracujemy intensywnie nad tym, aby odejść od obowiązku składania deklaracji podatkowych, w szczególności PIT i VAT. W przyszłym roku planujemy wdrożenie usługi „Twój e-PIT" dla osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Przygotujemy wypełnione zeznanie podatkowe za 2018 r. bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika i udostępnimy mu je w aplikacji elektronicznej. Dodatkowo osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot nadpłaty – maksymalnie w ciągu 45 dni.

Ukierunkowaliśmy działania pracowników urzędów skarbowych na sprawne i szybkie załatwianie spraw. Skróciliśmy np. średni czas zwrotów podatku VAT. W 2016 r. wynosił on 40 dni, w 2017 r. już 37 dni, a w 2018 r. urzędy skarbowe dokonywały zwrotu VAT średnio w 34 dni.

Wprowadzamy kolejne usprawnienia dla podatników. Otworzyliśmy 51. Centrum Obsługi w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu. Siatka centrów obsługi w urzędach skarbowych na terenie całego kraju zapewnia kompleksową obsługę podatników, niezależnie od właściwości miejscowej urzędu skarbowego.

We współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiliśmy na portalu biznes.gov.pl usługę polegającą na możliwości złożenia wniosku oraz uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzeniu stanu zaległości w formie elektronicznej. Oczywiście nadal zaświadczenie takie można uzyskać także w sposób tradycyjny. Pracownicy urzędów skarbowych dokładają starań, aby zaświadczenia były wydawane jak najszybciej. Obecnie średni czas wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach wynosi 0,72 dnia.

Poprawiliśmy skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Przeniesienie egzekucji prowadzonej przez dyrektorów izb celnych do urzędów skarbowych spowodowało, że podatnik niezależnie od rodzaju zaległości jest obsługiwany tylko przez jeden urząd znajdujący się najbliżej podatnika. Ten urząd jest w posiadaniu bardzo wielu danych, które mogą zostać wykorzystane, by szybko i skutecznie, a zarazem w najmniej uciążliwy sposób, wyegzekwować zaległości.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Pracownicy urzędów skarbowych to osoby o wysokich kompetencjach, które na co dzień dbają o przyjazną i profesjonalną obsługę podatników. Dzięki ich postawie administracja skarbowa staje się coraz lepiej dostosowana do potrzeb naszych klientów.