Jeśli tego nie zrobią, będą im grozić kary administracyjne.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Te przepisy mają im zapewnić możliwość niezależnego i aktywnego życia zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

Jak zapewnia pomysłodawca, zmiany zostały przygotowane we współpracy z samymi zainteresowanymi. Teraz trafią do konsultacji społecznych z przedsiębiorcami oraz z administracją publiczną i lokalną.

[srodtytul]Podjazd i asystent [/srodtytul]

Na czym ma polegać to wyrównywanie szans? Sprowadza się do tego, że wszystkie instytucje publiczne, czyli nie tylko urzędy, ale także obiekty sportowe, kulturalne, oświatowe, będą musiały – w myśl tych przepisów – tak dostosować swoje budynki i infrastrukturę, by osoby niepełnosprawne mogły korzystać z nich na równi z pełnosprawnymi.

Założenia przewidują także wprowadzenie zmian do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FE794B0D475B3BCF68757EEBDD8D975D?id=247401]ustawy o zamówieniach publicznych[/link]. Dzięki nim każda nowa inwestycja publiczna ma uwzględniać potrzeby takich osób. Zamiast trzech schodków, które nierzadko stanowią barierę nie do pokonania, będą podjazdy dla wózków inwalidzkich. Chodzi także o czytelne informacje pomocne podczas poruszania się po urzędach i instytucjach publicznych.

[b]W razie trudności z dostosowaniem budynków organy administracji czy instytucje publiczne zostaną zobowiązane do zapewnienia niepełnosprawnym asystentów (w dostępnym miejscu), którzy udzielą im niezbędnej pomocy. [/b]

Takie obowiązki będą dotyczyły też sklepów i firm usługowych. Ponadto sklepy samoobsługowe (np. hipermarkety) będą miały obowiązek takiego umieszczania informacji o cenach i właściwościach oferowanych produktów, by mogli z nich skorzystać zarówno niewidomi, jak i osoby na wózkach inwalidzkich.

[srodtytul]Przyjazny transport[/srodtytul]

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Jeśli chodzi o pojazdy komunikacji publicznej, to dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ma polegać nie tylko na zapewnieniu możliwości bezpiecznego wsiadania i wysiadania (chodzi m.in. o zjazdy), ale także na dostarczaniu na bieżąco osobom z upośledzeniem wzroku lub słuchu informacji głosowych lub świetlnych o następnych przystankach.

Projektodawcy zakładają, że w wypadku komunikacji miejskiej wystarczy, by tylko połowa pojazdów została dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o kolej, której trudniej będzie przebudować tabor, zamiast wymaganych rozwiązań technicznych będzie mogła wprowadzić asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy pomogą w korzystaniu z tego środka lokomocji.

Z szacunków zawartych w założeniach ustawy wynika, że [b]koszt adaptacji jednego budynku (wybudowania podjazdów i pochylni) wynosi około 60 tys. zł.[/b] Pomysłodawcy zakładają więc wprowadzenie do przepisów pojęcia „rozsądne dostosowanie”.

Chodzi o to, by nie obciążać nikogo nadmiernymi kosztami związanymi z przebudową wejść do budynków i ich wnętrz bądź dostosowaniem środków transportu do nowych wymagań. Oszczędnościami nie będą się jednak mogli zasłaniać ci przedsiębiorcy czy przedstawiciele administracji, którzy będą mogli uzyskać choćby częściowy zwrot kosztów ze środków publicznych.

Poza karami administracyjnymi za niedostosowanie się do nowych przepisów, które na wniosek niepełnosprawnych będą mogły nakładać odpowiednie służby (patrz ramka), takie osoby będą też miały prawo do żądania odszkodowania od niesumiennych firm czy instytucji. Ma ono pokryć nie tylko faktycznie poniesione straty, ale także zrekompensować osobie niepełnosprawnej utrudnienia w prowadzeniu normalnego życia.

[ramka][b]Kto skontroluje i nałoży sankcje[/b]

- dostosowanie architektoniczne budynków – Inspekcja Budowlana

- pojazdy komunikacji miejskiej, autobusy – Inspekcja Transportu Drogowego

- PKP – nowa służba, która ma zostać powołana

- dostęp do towarów i usług – Państwowa Inspekcja Handlowa

- organizacja imprez artystycznych i kulturalnych – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych[/ramka]