Stosując nowe prawo zamówień warto wykorzystywać doświadczenia wynikające z „negocjacyjnych" trybów wyboru wykonawcy, znanych z poprzedniej ustawy. Jednak wprowadzenie tych zmian wymaga sporego wysiłku nie tylko od zamawiających. W praktyce ogromny wpływ na stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: n.p.z.p.) będzie mieć Krajowa Izba Odwoławcza, sądy oraz różnego rodzaju organy kontroli. Nie ma jednak wątpliwości, że lepsze współdziałanie - zarówno na etapie wyłaniania wykonawcy jak i samej realizacji umowy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym - może przyczynić się do podniesienia efektywności wydatkowania środków publicznych, a tym samym do zwiększenia zadowolenia mieszkańców. Na co zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie i jak wdrożyć nowe rozwiązania w urzędzie?