Jacek Kosiński

Każde zamówienie należy negocjować

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zmienić filozofię wydatkowania środków publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowych praktykach zamawiających. Ustawodawca postawił na zwiększenie dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przyznanie drugiemu z tych podmiotów rzeczywistego wpływu na treść umowy.

Czy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym otworzą nowe możliwości?

Chaos przestrzenny i brak przewidywalności rozstrzygnięć organów powodują sporą niepewność wśród inwestorów. Receptą na to ma być kompleksowa reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Od 23 lipca 2021 roku zmiany w przepisach dotyczących najmu w galeriach handlowych dotyczących relacji między właścicielami i najemcami

Ustawodawca uchylił art. 15ze tarczy antykryzysowej i wprowadził nowe zasady ustalania prawnych relacji pomiędzy właścicielami galerii i najemcami powierzchni. Nowe przepisy wchodzą w życie 23 lipca br.

Zamówienia publiczne: waloryzacja przy wzroście cen materiałów budowlanych

Szybki wzrost cen materiałów budowlanych każe poważnie zweryfikować wielu wykonawcom kosztorysy przedstawione na etapie ubiegania się o zamówienie. Jak to wykonać?

Nowe Prawo zamówień publicznych: prowadzenie konkursów drogą elektroniczną

Nowe Prawo zamówień publicznych oznacza poważne zmiany dla zamawiających, jak i wykonawców. Jedną z nowości jest zdecydowane rozszerzenie konieczności prowadzenia konkursów drogą elektroniczną. Wiąże się to z wątpliwościami przy wykładni przepisów, jak i wyborze platformy komercyjnej.

Unia może sfinansować partnerstwo publiczno-prywatne

Bardzo często partnerstwo publiczno-prywatne przedstawia się, jako alternatywę dla realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne: analiza potrzeb i wymagań jest obowiązkowa

Jakie są zależności pomiędzy oceną efektywności i analizą potrzeb i wymagań. W jaki sposób właściwie przygotować te dokumenty.

Partnerstwo publiczno-prywatne: jak właściwie przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe

Polskie – niestety niewielkie doświadczenia - pokazują, że partnerstwo publiczno-prywatne jest dużo bardziej efektywnym sposobem realizacji zadań publicznych, niż tradycyjne rozwiązania. Przekłada się ono wyraźnie na poziom satysfakcji społeczeństwa.

Partnerstwo publiczno-prywatne: tryb dialogu konkurencyjnego

Sukces partnerstwa publiczno-prywatnego w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania i przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego.

Farmy fotowoltaiczne – pomysł na biznes dla rolników i branży OZE

Jeśli rolnikowi nie opłaca się prowadzić produkcji rolnej, a sprzedaż ziemi jest utrudniona, wyjściem może okazać się przeznaczenie gruntów pod farmę fotowoltaiczną. Na co zwracać uwagę przygotowując się do takiej inwestycji?