Sąd Apelacyjny został utworzony w październiku 1990 r. Apelacja łódzka jest jedną z największych w kraju i jedną z najbardziej rozległych. Tworzą ją sądy okręgowe w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu oraz 34 sądy rejonowe. W 2016 r. wpłynęło do sądów apelacji łódzkiej 1 088 799 spraw, a zakończono 1 091 041, natomiast w pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło 566 938 spraw, a zakończono 560 906. Apelacja dysponuje 983 etatami orzeczniczymi, w tym 955 to etaty sędziowskie i 28 asesorskie. Średni czas trwania postępowania w sądach apelacji łódzkiej w 2016 r. wyniósł 4,7 miesiąca. Najkrócej na rozpoznanie spraw oczekiwało się w sądach rejonowych w Zduńskiej Woli i Wieluniu, odpowiednio 2,6 i 3,2 miesiąca.

Poza orzekaniem

Sądy apelacji łódzkiej podejmują cały wiele ciekawych inicjatyw. Ograniczając się do okręgu łódzkiego, należy podnieść, że niemal 1200 uczniów i około 200 nauczycieli wzięło udział w różnych formach zajęć zorganizowanych w programie edukacji prawnej, prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Były to symulacje rozpraw dla uczniów, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konferencje. Od kwietnia 2017 r. w SO odbyło się dziesięć symulacji rozpraw karnych, przygotowanych przez sędziów i pracowników tego sądu. Obserwowało je ponad 830 uczniów klas I–VII szkół podstawowych oraz klas II–III gimnazjów z Łodzi, Ksawerowa, Lipin, Wiączynia Dolnego i Strykowa.

W listopadzie odbyła się pierwsza inscenizowana rozprawa dla uczniów, tłumaczona na język migowy, którą przygotowali sędziowie i pracownicy Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa i Sądu Okręgowego. Wśród uczestników zajęć była młodzież słabosłysząca i niesłysząca ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi, dlatego przebieg symulowanej rozprawy oraz całego spotkania był przekazywany w języku migowym przez tłumaczy z łódzkiego oddziału Polskiego Związku Głuchych. Starsze klasy gimnazjów i licealiści mogli również – za zgodą przewodniczącego składu sądzącego – uczestniczyć w rozprawach karnych. Z takiej formy skorzystało ponad 350 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i Radomska. Oprócz obserwacji przebiegu rozpraw młodzi ludzie mieli też okazję porozmawiać z prowadzącymi je sędziami.

Specjalny program edukacyjny przygotowano także w związku z październikowymi obchodami Tygodnia Mediacji, w którym część klas mogła wykazać się wiedzą w pokazowych sesjach „Prawopolis", pierwszej gry planszowej o tematyce prawnej, którą poprowadzili wolontariusze Fundacji Court Watch Polska, oraz w warsztatach poprowadzonych przez mediatorki ze Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.

Nowością w edukacyjnej ofercie SO były wykłady i warsztaty dla nauczycieli, organizowane w ramach porozumienia o współpracy zawartego w listopadzie 2016 r. między SO a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W zaplanowanych na 2017 r. działaniach mających na celu upowszechnianie idei mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym sędzia, mediator i kuratorzy, spotykali się z osadzonymi z jednostek penitencjarnych z terenu SO w Łodzi oraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Spotkania z osadzonymi odbyły się w Zakładzie Karnym w Łowiczu (8 maja 2017 r.) Zakładzie Karnym w Garbalinie (20 października 2017 r.) oraz Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi (20 października 2017 r.).

W ich przebiegu prelegenci przybliżali uczestnikom spotkania zasady alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, jakimi jest mediacja, informowali skazanych o zasadach mediacji oraz jej zastosowaniu w praktyce we wszystkich rodzajach spraw zarówno cywilnych, rodzinnych, jak i karnych na wszystkich etapach postępowania oraz odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników spotkania.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Łowcy skór i inne przykłady

Bardzo trudno wskazać jedną wyjątkową sprawę, wiele spraw jest ciekawych w sensie faktycznym i prawnym. Natomiast z punktu widzenia stron, ale także publiczności, wiele spraw jest wyjątkowych. Z ostatnich lat przywołać można chociażby sądzone przed sądami łódzkimi sprawy: tzw. łowców skór – uśmiercanie pacjentów pavulonem, czy też sprawa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, którego uczestnikami było kilkadziesiąt osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe.

Tylko w ostatnim roku w jednym referacie sędziego apelacyjnego były sprawy: grupy byłych policjantów „chroniących" dyskoteki w województwie łódzkim i ościennych, zorganizowanej grupy przestępczej (kilkadziesiąt osób) przemytników papierosów, wwożących je tirami z Białorusi do Polski, a następnie kamperami z Polski do Wiednia, a stamtąd za pośrednictwem kurierów pociągami do Neapolu, czy sprawa deweloperów, którzy oszukali kilkudziesięciu nabywców mieszkań w jednym z miast województwa łódzkiego.

Takich przykładów można by było przytoczyć jeszcze wiele, ale trudno wymienić wszystkie. ©?