Chodzi o wypowiedź posła PiS, że osoby, które blokowały wejście do Krajowej Rady Sądownictwa, bronią sędziów, „którzy są zwykłymi złodziejami".

Zdaniem Pierwszego Prezesa SN (pod wystąpieniami podpisany jest sędzia Józef Iwulski) kontekst tej wypowiedzi, a zwłaszcza przedmiot posiedzenia Rady (wybór nowych sędziów SN - przyp. red.), którego rozpoczęcie wspomniana blokada opóźniła, jednoznacznie sugeruje, że odnosi się ona do sędziów Sądu Najwyższego.

- Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom SN popełnienie czynu zabronionego nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w komunikacie na stronie SN.

Pierwszy Prezes SN zwrócił się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o skierowanie sprawy przytoczonej wypowiedzi do Komisji Etyki Poselskiej, która jest właściwa w sprawach posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła.

Pierwszy Prezes SN wystąpił również do Krajowej Rady Sądownictwa, o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec powyższej wypowiedzi, naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego.

Co więcej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się bezpośrednio do posła Stanisława Piotrowicza o publiczne sprostowanie nieprawdziwych sugestii dotyczących sędziów Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu pozew w tej sprawie zapowiedziała prof. Małgorzata Gersdorf.