Pytania do referendum przygotowało Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, które 7 października podjęło uchwałę o przeprowadzeniu głosowania na zebraniach zwoływanych w tym celu w sądach.

Sędziów poproszono o odpowiedź na dwa pytania:

1) czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?

2) czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

Na każde można było odpowiedzieć: tak – nie – nie mam zdania.

Dziś "Iustitia" publikuje wyniki referendum. Na pierwsze pytanie odpowiedziało w sumie 829 sędziów. Aż 770 z nich (92,9 proc.) uważa, że KRS nie wykonuje należycie swoich zadań. Tylko  34 głosujących (4,1 proc.) jest przeciwnego zdania, a 25 osób (3 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

Na drugie pytanie odpowiedzi udzieliły 823 osoby, z czego 744 (90,4 proc.) uważa, że sędziowie z obecnej KRS powinni podać się do dymisji. 29 osób (3,5 proc.) odpowiedziało na to pytanie negatywnie, a 50 (6,1 proc.) nie ma zdania.

Oto szczegółowe wyniki z apelacji i okręgów:

Czytaj też: KRS do dymisji - sędziowie kolejnych sądów oddają głosy