Powołał go prezydent, więc może orzekać - NSA o statusie sędziego wybranego z udziałem nowej KRS

Nie ma powodów, by wznawiać postępowania tylko dlatego, że orzekał w nim sędzia wybrany z udziałem nowej KRS. To decyzja głowy państwa - uznał NSA i oddalił skargę małżeństwa D.

Aktualizacja: 17.12.2019 12:10 Publikacja: 16.12.2019 16:54

Powołał go prezydent, więc może orzekać - NSA o statusie sędziego wybranego z udziałem nowej KRS

Foto: KPRM, Krzysztof Sitkowski

Zniecierpliwione małżeństwo D. postanowiło złożyć skargę na przewlekłe postępowanie prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ich zażalenie zostało jednak oddalone. W maju 2019 r. D. złożyło do NSA kolejną skargę, tym razem o wznowienie postępowania w  swojej sprawie. Powód?

W ich poprzedniej sprawie (jednoosobowo) orzekał sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Przemysław Szustakiewicz. Objął on urząd po złożeniu przysięgi przed prezydentem 20 lutego 2019 r., który powołał go na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wyrażony w uchwale z 8 listopada 2018 r.

Zdaniem skarżących nie można uznać, aby sędzia uzyskał rekomendację KRS, o której mowa w art. 179 konstytucji. W skład Rady podejmującej uchwałę nr 529/2018 wchodziło bowiem więcej niż czterech członków wybranych przez Sejm, gdyż 15 sędziów także wybrał Sejm na podstawie nieznanych do dziś list poparcia, którego mieli im udzielić inni sędziowie. W ocenie skarżących nie można zastosować wykładni rozszerzającej, według której władza ustawodawcza mogłaby uczestniczyć w wyborze większej liczby członków KRS.

– Dokonanie wyboru przez Sejm dodatkowych 15 członków Rady spośród sędziów prowadzi do upolitycznienia tego organu, a co za tym idzie, nie gwarantuje, że Rada jest władna stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – napisali w piśmie skarżący. W ocenie małżeństwa D. oznacza to, że postanowienie NSA z 7 marca 2019 r. wydała osoba nieuprawniona.

Chodzi o art. 271 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ten stanowi, że istnieją dwie przesłanki wznowienia postępowania z powodu nieważności: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona czy też gdy strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej lub nie była należycie reprezentowana.

NSA był innego zdania. W jego ocenie, skoro kandydat na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez prezydenta do pełnienia urzędu sędziego NSA, nie może być osobą nieuprawnioną, o której mowa w art. 271 pkt 1 p.p.s.a.

W wydaniu orzeczenia ze skargi państwa D., zaskarżonego skargą o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem z 7 marca 2019 r., nie uczestniczyła zatem osoba nieuprawniona, o której mowa w art. 271 pkt 1 p.p.s.a. Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego nie została więc oparta na ustawowej przesłance wznowienia i  jako taką sąd odrzucił ją na posiedzeniu niejawnym.

Sygnatura akt: I OZ 550/19

Zniecierpliwione małżeństwo D. postanowiło złożyć skargę na przewlekłe postępowanie prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ich zażalenie zostało jednak oddalone. W maju 2019 r. D. złożyło do NSA kolejną skargę, tym razem o wznowienie postępowania w  swojej sprawie. Powód?

W ich poprzedniej sprawie (jednoosobowo) orzekał sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Przemysław Szustakiewicz. Objął on urząd po złożeniu przysięgi przed prezydentem 20 lutego 2019 r., który powołał go na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa wyrażony w uchwale z 8 listopada 2018 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu