W zebraniu udział wziął sędzia Paweł Juszczyszyn, który został zawieszony w obowiązkach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Prezes Maciej Nawacki przekonywał, że w związku z decyzją Izby Dyscyplinarnej sędzia Juszczyszyn nie będzie mógł brać aktywnego udziału w tym spotkaniu.

Jak relacjonuje tvn24.pl, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie zgromadzili się sędziowie, radcy prawni i adwokaci, którzy trzymając kartony z literami ułożyli hasło: "Wolne sądy, wolni ludzie".

Podczas piątkowych obrad sędziowie odrzucili sprawozdanie roczne z działalności sądu za rok 2019. Następnie sędzia Wojciech Krawczyk złożył wniosek formalny w imieniu 31 sędziów o "rozszerzenie obrad o głosowanie nad uchwałą do zaniechania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków". Sędziowie w uchwale krytykowali także uchwaloną pod koniec grudnia przez Sejm ustawę w sprawie zmian w sądownictwie.

Po wysłuchaniu sędziów prezes Maciej Nawacki podarł projekt uchwały i zakończył obrady. Stwierdził, że jest to "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania".