Rzecznik przypomniał także, że sędzia wygrała w I instancji proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony Ministrowi Sprawiedliwości. - Powstaje zatem obawa o nadużywanie pozycji ministra oraz pośredni lub bezpośredni wpływ na podległych mu prokuratorów, w celu dyskredytacji przeciwnika procesowego Prokuratora Generalnego - pisze RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i przedstawił mu swoje uwagi w sprawie sędzi. Uważa, ze postawienie zarzutów korupcji sędzi Morawiec oraz wystąpienie o uchylenie immunitetu jest wątpliwe.

Czytaj także: Sędzia Beata Morawiec: mimo immunitetu służby weszły do mnie tuż po 6 rano

Zdaniem rzecznika powstaje obawa, że postępowanie prokuratury może prowadzić do ograniczania wolności słowa sędzi, naruszenia jej dobrego imienia, co w sposób niedopuszczalny ingeruje w sferę niezawisłości, narusza immunitet sędziego i prowadzi do naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej. Ponadto uważa, że działania śledczych naruszają prawo sędzi Morawiec do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem.

Przypomnijmy, że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił wnioskiem o zgodę na pociągnięcie sędzi Beaty Morawiec do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura Krajowa twierdzi, że "sędzia Beata M. przyjęła wynagrodzenie za pracę na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie, której nie wykonała i nie miała wykonać". Chodziło o przygotowanie opracowania „Windykacja należności sądowych w aspekcie wydziału karnego" - umowa w tej sprawie zdaniem śledczych miała charakter fikcyjny i służyła ukryciu wyprowadzenia środków Skarbu Państwa.

Drugi zarzut dotyczy naruszenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i przyjęcia korzyści majątkowej (telefonu komórkowego) w związku z korzystnym dla oskarżonego wyrokiem, który wydał skład orzekający pod przewodnictwem sędzi Beaty Morawiec.

12 października odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ws. uchylenia immunitetu sędzi Beaty Morawiec.