TK orzekł w swojej sprawie: uchwała naprawcza Sejmu niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu z 6 marca br. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności TK narusza kilka przepisów konstytucji.

Publikacja: 28.05.2024 14:05

TK orzekł w swojej sprawie: uchwała naprawcza Sejmu niekonstytucyjna

Foto: TK/rp.pl

Stanisław Piotrowicz, sędzia sprawozdawca wskazał w uzasadnieniu wyroku, że treść tej uchwały dopuszcza nie ogłaszanie wyroków TK i prowadzi do tego, że obowiązkowi uczestnicy rozpraw przed TK odmawiają uczestniczenia w nich. Niedopuszczalnie rozszerza też katalog źródeł prawa, co posłużyło obejściu konstytucyjnej zasady, że zagadnienia ustrojowe reguluje się ustawami. Dlatego TK uznał odczytywane z uchwał normy za nieistniejące. W konsekwencji działania organów władzy publicznej, powołujące się na tę uchwałę, są także niezgodne z konstytucją. A nie uwzględnianie przez nich orzeczeń TK, ich mocy powszechnie obowiązującej, czy podważanie status sędziów TK, może skutkować ich odpowiedzialnością odszkodowawczą lub karną.

Wspomniana uchwała stwierdziła, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są od kilku lat sędziami TK, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do pełnienia funkcji jego prezesa (z powody wad przy jej powołaniu na prezesa i wygaśnięcia jej sześcioletniej kadencji, o co jest spór także między sędziami TK). Wskazuje też orzeczenia TK wydane z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Sejm zaapelował także aby zrezygnowali oni z tych stanowisk i przyłączyli się do procesu demokratycznych przemian.

Posłowie PiS zaskarżyli uchwałę w sprawie Trybunału

O zbadanie tej uchwały wystąpili posłowie PiS zgłaszając w pierwszej kolejności zastrzeżenia do głosowania nad uchwałą bez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ignorując przez to wolę wyborców. Sejm głosował nadto bez wskazania przepisu uprawniającego do podejmowania takiej uchwały wkraczającej w sprawy zastrzeżone dla władzy sądowniczej. Zarzucili, że uchwała nawołuje do niewykonywania wyroków TK (po jej przyjęciu nie są publikowane), co narusza m.in. zasadę trójpodziału władzy.

Formalna weryfikacja sędziów TK ma być przewidziana w kolejnych krokach już ustawodawczych, w tym zapowiadanej zmianie konstytucji, gdyż -  jak zapewniali przedstawcie strony rządowej — uchwała Sejmu ma być pierwszym krokiem naprawy.

Czytaj więcej

Presja na Trybunał. RPO zastosował uchwałę Sejmu ws. dublerów i Przyłębskiej

Czy to zamach na praworządność?

Dzisiaj na sali TK nie było przedstawiciela Prokuratora Generalnego, a poseł Paweł Śliz w imieniu marszałka Sejmu wniósł aby TK badał tę sprawę w pełnym składzie. Trójkowy skład TK nie uwzględnił wniosku wskazując, że mogłoby to nastąpić gdyby ta sprawa była skomplikowana, a za taką jej nie uważa. Po czym poseł opuścił posiedzenie bez zgody TK.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Szczucki wskazywał, że uchwała nie jest tylko aktem wyrażającym pogląd polityczny większości sejmowej ale też aktem normatywnym, odwołuje się do konkretnych przepisów. Po jej przyjęciu Rządowe Centrum Legislacyjne zaprzestało publikowania orzeczeń TK, na uchwałę powołują się komisje śledcze, nie respektując orzeczeń TK. Nawołując do weryfikowania składu TK i jego orzeczeń, uchwała jest zamachem na praworządność.

Sygn. akt. U 5/24

Czytaj więcej

Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Stanisław Piotrowicz, sędzia sprawozdawca wskazał w uzasadnieniu wyroku, że treść tej uchwały dopuszcza nie ogłaszanie wyroków TK i prowadzi do tego, że obowiązkowi uczestnicy rozpraw przed TK odmawiają uczestniczenia w nich. Niedopuszczalnie rozszerza też katalog źródeł prawa, co posłużyło obejściu konstytucyjnej zasady, że zagadnienia ustrojowe reguluje się ustawami. Dlatego TK uznał odczytywane z uchwał normy za nieistniejące. W konsekwencji działania organów władzy publicznej, powołujące się na tę uchwałę, są także niezgodne z konstytucją. A nie uwzględnianie przez nich orzeczeń TK, ich mocy powszechnie obowiązującej, czy podważanie status sędziów TK, może skutkować ich odpowiedzialnością odszkodowawczą lub karną.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję